Verkholyuk, Mykola Mikhaylovich, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine