Vakulych, Myroslav, Bogomolets National Medical University, Ukraine