Valko, Olesya, Uzhhorod National University, Ukraine