Iskorostenskaya, Olga, Kharkiv National Medical University, Ukraine