Lishchuk, Orysia, Lviv Danylo Halytsky National Medical University, Ukraine