Vezhnovets, Tetyana, Bohomolets National Medical University, Ukraine