Lianskorunskyi, Volodymyr, Bogomolets National Medical University; Kyiv City Clinical Hospital No. 17, Ukraine