- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

F

Fedak, Bogdan, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Fediak, Iryna, Ivano-Frankivsk National Medical University
Fedirko, Pavlo, State Institution "National Research Center for Radiation Medicine of the National Academy Medical Sciences of Ukraine"
Fediv, Alexander, Higher state education institution of Ukraine Bukovinan State Medical University
Fedorovska, Mariana , Ivano-Frankivsk National Medical University
Fedorovska, Marianа, Ivano-Frankivsk National Medical University
Fedorych, Pavlo, Ukrainian Military Medical Academy of Ministry of Education of Ukraine
Feleshtynskyi, Yaroslav, P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education; Kyiv City Clinical Hospital No. 5
Feschenko, Yuriy, SI «National institute of phthysiology and pulmonology named after F. G. Ianovskyi NAMS of Ukraine»
Feshchenko, Yurii, SO "National institute of phthisiology and pulmonology named after F. G. Yanovskyi NAMS of Ukraine"
Feyta, Yuliya, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Filatova, Elena, National Scientific Center M. D. Strazhesko of NAMS of Ukraine
Filimonova, Nataliia, National University of Pharmacy
Filippova, Aleksandra, SE «Dnipro medical academy of Health Ministry of Ukraine»
Filonenko, Valeriy, O.O. Bogomolets National Medical University
Filts, Olexander, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Filyk, Olha, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Fito, Iryna, Lviv Polytechnic National University
Flis, Petro, O.O. Bogomolets National Medical University
Fomin, Petro, Bohomolets National Medical University
Fotin, Oleksii, Sumy National Agrarian University
Fotina, Hanna, Sumy National Agrarian University
Fotina, Tetiana , Sumy National Agrarian University
Fotina, Tetiana, Sumy National Agrarian University

1 - 24 of 24 items