- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Vinnyk, Yuri, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Vitkovskyy, Volodymir, Lviv Regional Hospital
Vito, Marco Marino, Europen Institute of Oncology, Milan, Italy
Vladymyrova, Inna, National University of Pharmacy
Vlasenko, Vadym, Medical Center "Molecule"
Vlasova, Olena, Higher State Educational Institution of Ukraine "Bukovinian State Medical University"
Voinarovska, Galina, State Institution “Dmitry F. Chebotarev Institute of Gerontology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”
Voitsekhovska, Kateryna, NSC Institute of Cardiology M. D. Strazhesko National Scientific Center "M. D. Strazhesko Institute of Cardiology"
Voitsekhovych, Valeriy , Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine ; Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
Volkov, Serhii, State Institution "Institute of Urology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
Volobueva, Olga, V. N. Karazin Kharkiv National University
Volobuieva, Olga, V. N. Karazin Kharkiv National University
Voloshyna, Nataliya, State Institution "Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
Volotovska, Nataliya, I. Horbachevskyi Ternopil National Medical University
Volovar, Oksana, Bogomolets National Medical University
Volovyk, Natalia , Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Centre for Quality of Medicines
Volynskyi, Denys, Ivano-Frankivsk National Medical University
Voronina, Hanna, Donetsk National Medical University
Voronkov, Leonid, National Scientific Center "M. D. Strazhesko Institute of Cardiology"
Voronkov, Leonid, National Scientific Center "M.D. Strazhesko Institute of Cardiology"
Voronkov, Leonid, National Scientific Center M. D. Strazhesko of NAMS of Ukraine
Voronkov, Leonid, NSC Institute of Cardiology M. D. Strazhesko National Scientific Center "M. D. Strazhesko Institute of Cardiology"
Vovchenko, Marina, The Government Institution "National Institute of Therapy named by L. T. Malaya of National Ukrainian Academy of Medical Science"
Vovk, Viktoriya, V. N. Karazin Kharkiv National University
Vozianov, Sergiy, State Institution "Institute of Urology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine"

26 - 50 of 58 items    << < 1 2 3 > >>