INVESTIGATION OF THE CONSERVATION OF VITAMINS AND MICROELEMENTS DURING STORAGE IN BOILED-SMOKED SAUSAGES WITH ENRICHED LEGUMINOUS FLOUR

Keywords: vitamins, microelements, iodine, selenium, sausages, iodine deficiency, storage

Abstract

There has been studied the conservation of vitamins and microelements in boiled-smoked sausages, using enriched leguminous flour. The research object is boiled-smoked sausages, in which recipes there were used sprout flour of soya and nut that are carriers of vitamins А, Е, С, В6, В9, В12 and microelements, including iodine and selenium, as an enriching ingredient. One of problems for today is an increase of the population with endocrine disorders. It is possible to prevent this problem by timely prophylaxis as consumption of products with iodine. Modern studies in molecular pharmacology have proved that for assimilating iodine by the organism, the “presence” of other nutrients, intensifying its assimilability and being its synergists is needed. The method of inversion voltamperometry and the one of high-effective liquid chromatography were used in the study.

It has been established, that sausage products contain in their composition after 30 days of storage vitamins: А – 0.4; Е – 0.3; С – 17; В6 – 0.32; В9 – 0.4; В12 – 0.03, mg/100g. And microelements: Fe – 5.0; Mg – 340, Z – 8.5, Cu – 0.95; Se – 0,026;   І – 0,025, mg/100g.  That satisfies: 50; 150; 30,9; 150; 200; 100 % of the daily need in vitamins А; Е; С; В6; В9; В12, respectively and 50; 97; 85; 95; 37; 37.5 % of the daily need in microelements Fe; Mg; Z; Cu; Se; І, respectively. Comparing with a control recipe, enriched products have the increased content of nutrients – iodine synergists that provide essential advantages, “covering” deficiency conditions in other substances, needed for iodine assimilation. Let’s assume that it will be an effective prophylaxis for persons with iodine-deficiency diseases

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Yana Biletska, V. N. Karazin Kharkiv National University

Department of international e-commerce and hotel and restaurant business

Taisia Ryzhkova, Kharkіv State Zooveterinary Academy

Department of processing technology, standardization and technical service

Anna Perepelytsia, V. N. Karazin Kharkiv National University

Department of international e-commerce and hotel and restaurant business

Andrii Husliev, V. N. Karazin Kharkiv National University

Department of international e-commerce and hotel and restaurant business

References

Ryzhkova, T., Bondarenko, T., Dyukareva, G., Biletskaya, Y. (2017). Development of a technology with an iodine-containing additive to produce kefir from goat milk. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (11 (87)), 37–44. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103824

Lynnyk, S. O. (2013). Stratehiya VOOZ "Zdorovia-2020” yak zasib pryskorennia prohresu v dosiahnenni maksymalnoho potentsialu u sferi okhorony zdorovia naselennia. Publichne upravlinnia: teoriya ta praktyka, 1, 191–195. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_1_32

Peresichnyi, M. I., Fedorova, D. V., Palamarek, K. V. (2013). Proektuvannia bilkovo-roslynnykh past iz pidvyshchenym umistom yodu. Obladnannia ta tekhnolohiyi kharchovykh vyrobnytstv, 30, 135–143. Available at: http://journals.uran.ua/index.php/2079-4827/article/download/22232/19750

Gromova, O. A., Torshin, I. Yu., Kosheleva, N. G. (2011). Molekulyarnye sinergisty yoda: novye podhody k effektivnoy profilaktike i terapii yod-defitsitnyh zabolevaniy u beremennyh. RMZh, 1, 51. Available at: https://www.rmj.ru/articles/ginekologiya/Molekulyarnye_sinergisty_yoda_novye_podhody_k_effektivnoy_profilaktike_i_terapii_yoddeficitnyh_zabolevaniy_u_beremennyh/

Humeniuk, O. L. (2013). Kharchova khimiya. Laboratornyi praktykum. Chernihiv: ChDTU, 151. Available at: https://cpo.stu.cn.ua/Oksana/harch_himia_lab_prakt/

Makarynska, A. V., Yehorov, B. V. (2009). Vid vyrobnytstva stabilnykh preparativ biolohichno aktyvnykh rechovyn do vyrobnytstva stabilnykh premiksiv (chastyna 1). Zernovi produkty i kombikormy, 4 (36), 33–41.

Pasichnyi, V. M., Moroz, O. O., Zakhandrevych, O. A. (2008). Doslidzhennia kharakterystyk miasnykh farshiv dlia vyrobnytstva napivkopchenykh kovbas z vykorystanniam solodiv zlakovykh kultur. Naukovyi visnyk LNUVMBT imeni S. Z. Gzhytskoho, 10 (3 (38)), 261–264.

Paska, M., Markovych, I., Simonov, R. (2014). Functional technological indicators smoked sausages with partial replacement of meat raw lentil flour. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohiyi im. Gzhytskoho, 16 (3 (60)), 119–128.

Kazymov, S. A., Prudnikova, T. N. (2012). Germination influence on amino acids composition of mash beans. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Pishchevaya tehnologiya, 5-6, 25–26.

Pankiv, V. I. (2014). Problem of combined selenium and iodine deficiency in the development of thyroid pathology. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal, 5, 75–80. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mezh_2014_5_16

Biletska, Ya. O., Chuiko, A. M., Sidorov, V. I., Danko, N. I., Huslev, A. P., Babenko, V. A. (2019). Pat. No. 139154 UA. Sposib oderzhannia solodu. No. u201905186; declareted: 27.05.2019; published: 26.12.2019, Bul. No. 24.

Arsenieva, L. Yu., Antoniuk, M. M., Herasymenko, L. O. (2003). Pat. No. 62459 UA. Composition for enrichment of bread micronutrient proportion. No. 2003032649; declareted: 27.03.2003; published: 15.12.2003; Bul. No. 12.

Stabnikova, O. V., Khivrych, B. I., Antoniuk, M. M. (2001). Selenovmisni dobavky roslynnoho pokhodzhennia yak perspektyvnyi napriam profilaktyky nestachi selenu. 67-a naukova konferentsiya studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh. Kyiv: UDUKhT, 74.

DSTU 4591:2006. Kovbasy vareno-kopcheni. Zahalni tekhnichni umovy. Z popravkoiu (2006). Kyiv. Available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=83086

Biletska, Y., Plotnikova, R., Skyrda, O., Bakirov, M., Iurchenko, S., Botshtein, B. (2020). Devising a technology for making flour from chickpea enriched with selenium. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (11 (103)), 50–58. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.193515

Biletska, Y., Plotnikova, R., Danko, N., Bakirov, M., Chuiko, M., Perepelytsia, A. (2019). Substantiation of the expediency to use iodine-enriched soya flour in the production of bread for special dietary consumption. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (11 (101)), 48–55. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179809

Biletska, Y., Perepelytsia, A., Bilovska, O. (2020). Determination of consumer preferences of different groups of food. EUREKA: Social and Humanities, 1, 23–26. doi: https://doi.org/10.21303/2504-5571.2020.001136

Klymenko, M. M. (2006). Vyrobnytstvo vareno-kopchenykh kovbas. Tekhnolohiya miasa ta miasnykh produktiv. Kyiv: Vyshcha osvita. Available at: https://buklib.net/books/34941/

Poliamidnaya kolbasnaya obolochka, belkovaya kolbasnaya obolochka. Available at: https://ua.all.biz/poliamidnaya-kolbasnaya-obolochka-belkovaya-g3838405

Kharchovi obolonky dlia kovbasnykh vyrobiv. Klasyfikatsiya kovbasnoi obolonky za vydamy. Available at: https://kare18.ru/uk/testo-presnoe/pishchevye-obolochki-dlya-kolbasnyh-izdelii-klassifikaciya-kolbasnoi/


👁 130
⬇ 122
Published
2020-06-01
How to Cite
Biletska, Y., Ryzhkova, T., Perepelytsia, A., & Husliev, A. (2020). INVESTIGATION OF THE CONSERVATION OF VITAMINS AND MICROELEMENTS DURING STORAGE IN BOILED-SMOKED SAUSAGES WITH ENRICHED LEGUMINOUS FLOUR. EUREKA: Life Sciences, (3), 26-30. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2020.001320
Section
Food Science and Technology