PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF CORN EARWORM IN THE MAIZE AGROCENOSIS OF THE LEFT-BANK FOREST STEPPE OF UKRAINE

  • Yuliia Liaska Institute of Plant Protection of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
  • Oleksandr Stryhun Institute of Plant Protection of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Keywords: corn earworm, phenology, generation, imago, caterpillars, pupae, sum of effective temperatures, maize crops

Abstract

Biological features of the development of the corn earworm in Ukraine are insufficiently studied. Therefore, the research conducted in 2017–2019 were the first attempt to describe in detail the phenology of the pest in the maize agrocenosis of the Left Bank Forest-Steppe of Ukraine.

It was found, that the emergence duration of the corn earworm imagoes during the years of research lasted 46–52 days. The first butterflies on maize appeared in the first and third decades of June. The mass emergence of the phytophagous occurred in the second-third decade of July (the bloom period of maize). The seasonal dynamics of corn earworm imago in maize significantly depended on both the weather conditions of the growing seasons and the phases of crop development.

The duration of development of the stages of eggs, caterpillars and pupae in 2017–2019 was 5.3, 31 and 20 days, at the sum of effective temperatures of 38.5, 243.6 and 147.0 °C, accordingly.

In maize crops in the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine corn earworm developed during one generation, and the second generation was optional. Corn plants are damaged only by the first generation of phytophagous.

For the development of the first generation of phytophagous, the sum of effective temperatures must be 590–610 °C at the development threshold of +15.0 °C, the duration of development is on average 61.3 days, at the average daily air temperature +21.6 °C.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Voloshina, L. I., Terkovnaia, V. S. (2019). Cotton bollworm (Helicoverpa armigera) – pest of agriculture crops in transnistria. Agrarian Science, 326 (2), 119–121. doi: http://doi.org/10.32634/0869-8155-2019-326-2-119-121

Cherkashin, V. N., Malyhina, A. N., Cherkashin, G. V. (2014). Cotton bollworm on field cultures. Zemledelie, 5, 35–36. Available at: http://jurzemledelie.ru/arkhiv-nomerov/5-2014/632-khlopkovaya-sovka-na-polevykh-kulturakh

Gomes, E. S., Santos, V., Ávila, C. J. (2017). Biology and fertility life table of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) in different hosts. Entomological Science, 20 (1), 419–426. doi: http://doi.org/10.1111/ens.12267

Trepashko, L. I., Nadtochaeva, S. V., Golovach, V. V. (2012). Opasnye vrediteli kukuruzy. Zashchita i karantin rastenii, 9, 18–20. Avaialble at: http://cyberleninka.ru/article/n/opasnye-vrediteli-kukuruzy-1

Frolov, A. N. (2018). Nemnogo o hlopkovoj sovke i gm-kukuruze. Saint Petersburg–Pushkin: VIZIR. Available at: https://kosmais.narod.ru/downloads/frolov_sovka_gmo_2018.pdf

Biliavskyi, Yu. V., Vusatyi, R. O. (2008). Uvaha: bavovnykova sovka. Vplyv zminy klimatu na poshyrennia ta shkidlyvist fitofaha v posivakh kukurudzy. Karantyn i zakhyst roslyn, 6, 2–4. Available at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Karantyn-i-zahyst-roslyn/KiZR2008-6/KiZR2008-6_2-4.pdf

Dolya, M., Fokin, A., Varchenko, T., Moroz, S. (2018). The trophic communication of the cotton bollworm in the modern growing technology of sunflower and corn in the Forest-Steppe of Ukraine. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 5 (75). doi: http://doi.org/10.31548/dopovidi2018.05.018

Klechkovskyi, Yu. E., Hlushkova, S. O., Mohyliuk, N. T., Ihnatieva, O. V. (2017). Shkidlyvist populiatsii bavovnykovoi sovky ta mikrobiokontrol yii chyselnosti na posivakh tomativ. Ahrobiolohiia, 1, 141–146. Available at: https://agrobiologiya.btsau.edu.ua/uk/content/shkidlyvist-populyaciyi-bavovnykovoyi-sovky-ta-mikrobiokontrol-yiyi-chyselnosti-na-posivah

Wu, K.-M., Lu, Y.-H., Feng, H.-Q., Jiang, Y.-Y., Zhao, J.-Z. (2008). Suppression of Cotton Bollworm in Multiple Crops in China in Areas with Bt Toxin-Containing Cotton. Science, 321 (5896), 1676–1678. doi: http://doi.org/10.1126/science.1160550

Dovhan, S. V., Dolia, M. M., Borzykh, O. I., Moroz, M. S., Yushchenko, L. P. (2014). Monitorynh shkidnykiv silskohospodarskykh kultur. Kyiv: Ahroosvita, 279.

Trybel, S. O., Siharova, D. D., Sekun, M. P., Ivashchenko, O. O. et. al. Trybel, S. O. (Ed.) (2001). Metodyky vyprobuvannia i zastosuvannia pestytsydiv. Kyiv: Svit, 437. Available at: https://www.studmed.ru/tribel-s-o-s-garova-d-d-metodiki-viprobuvannya-zastosuvannya-pesticid-v_d39b8dcb768.html

Bartekova, A., Praslicka, J. (2010). The effect of ambient temperature on the development of cotton bollworm (Helicoverpa armigera Hübner, 1808). Plant Protection Science, 42 (4), 135–138. doi: http://doi.org/10.17221/2768-pps

Hao, L. (1998). Ehkologiya i prognoz poyavleniya hlopkovoi sovki v severo-zapadnom Kitae. Izvestiia Kharkovskogo entomologicheskogo obschestva. 2 (6), 147–149.

Mironidis, G. K., Savopoulou-Soultani, M. (2011). Effects of thermophotoperiod on growth parameters of Helicoverpa armigera. Entomologia Experimentalis et Applicata, 142 (1), 60–70. doi: http://doi.org/10.1111/j.1570-7458.2011.01201.x

Singh, S. (2017). Taxonomy and biology of Helicoverpa Armigera. International Journal of Global Science Research, 4 (2). doi: http://doi.org/10.26540/ijgsr.v4.i2.2017.85

Ramazanova, Z. M. (2015). Ehkologo-troficheskii analiz fauny mnogoyadnyh sovok na ovoshchnyh kul'turah v Dagestane i razrabotka ehkologicheski bezopasnyh sposobov zashchity. Moskow, 152. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28849486

Kuz'minskii, A. V., Fedorenko, V. P. (2014). Osobennosti razvitiya hlopkovoi sovki v severnoi Stepi Ukrainy. Zashchita i karantin rastenii, 11, 36–38. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-hlopkovoy-sovki-v-severnoy-stepi-ukrainy

Misrieva, B. U., Ramazanova, Z. M., Misriev, A. M. (2017). Morfologicheskoe opisanie i osobennosti razvitiya Helicoverpa armigera HBN. v usloviyah Dagestana. Vestnik Socialno-pedagogicheskogo instituta, 1 (21), 16–23. Available at: http://spi-vuz.ru/common/nauka/Vestnik_1(21)_2017.pdf


👁 320
⬇ 153
Published
2020-11-30
How to Cite
Liaska, Y., & Stryhun, O. (2020). PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF CORN EARWORM IN THE MAIZE AGROCENOSIS OF THE LEFT-BANK FOREST STEPPE OF UKRAINE. EUREKA: Life Sciences, (6), 3-11. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2020.001526
Section
Agricultural and Biological Sciences