Investigation of the species composition and harmfulness of dominant phytophages of onions in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine

Keywords: onion phytophages, phytosanitary condition, species composition, abundance dynamics, harmfulness, growth phases

Abstract

The research is aimed at studying the species composition, dynamics of the number and harmfulness of dominant pests, which is extremely important for the development and improvement of elements of the onion protection system. After all, the analysis of literature sources showed insufficient information about the distribution and harmfulness of the main phytophages under modern conditions of growing onions in the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine.

We conducted the monitoring of the phytosanitary condition of onion crops during 2017–2020 and determined the species composition of dominant phytophages. We studied the complex of soil pests: larvae of Melolontha sp., the population density of which over the years of research was 0.8–2.5 specimens/m2, larvae of Elateridae sp., or click beetles (wireworms) – 0.9–2.2 specimens/m2 and Gryllotalpa gryllotalpa L. – 2.5 specimens/m2. Dominant species of phytophages in onion crops included onion fly (Delia Antigua Mg.), onion thrips (Trips tabaci Lind.), and Ceuthorrhynchus jakovlevi Schultze.

The four most vulnerable phases of growth and development of onions before colonization and damage by major phytophages were identified:

1) phase of leaf development (a primary shoot) (ВВСН 1–19);

2) phase of the beginning of thickening of leaf base – bulb formation (ВВСН 41–43);

3) phase of bulb formation – beginning of leaf splitting (ВВСН 45–47);

4) phase of the completion of growth and development (state of physiological rest) (ВВСН 48–49)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barabash, O. Ju., Taranenko, L. K., Sych, Z. D. (2005). Biologichni osnovy ovochivnyctva. Kyiv: Aristey, 348.

Yaroviy, G. I. (Ed.) (2006). Dovidnyk z pytan' zahystu ovochevyh i bashtannyh roslyn vid shkidnykiv, hvorobta bur’yaniv. Kharkiv, 328.

Hordiienko, I., Yarovyi, H., Terokhina, L., Uriupina, L. (2020). Influence of sulfur–containing fertilizers on yield and quality of onions. Vegetable and Melon Growing, 67, 57–63. doi: https://doi.org/10.32717/0131-0062-2020-67-57-63

Tserkovnaya, V. S., Kobak, A. P. (2016). Zaschita luka repchatogo ot bolezney, vrediteley i sornyakov. Elementy tekhnologii vozdelyvaniya sel'skokhozyaystvennykh kul'tur v usloviyakh orosheniya: Sbornik nauchnykh trudov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Astrakhan', 196–200.

Stefanjuk, S. (2021). Tcybulya ripchasta na tovarnu produkciyu. SCIENTIFIC PRACTICE: MODERN AND CLASSICAL RESEARCH METHODS VOLUME1. https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v1.49

Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny 2019 r. Statystychniy zbirnyk (2020). Kyiv: Derzhstat, 230.

Tkalenko, H. M. (2003). Osoblyvosti biologii' ta shkodochynnist' dvokrylyh shkidnykiv cybulevyh roslyn u pryvatnyh gospodarstvah Tsentral'noho Lisostepu Ukrai'ny. Zahyst i karantyn roslyn, 49, 121–132.

Tkalenko, A. N. (2011). Vrediteli luka. Nastoyaschiy khozyain, 7-8, 35–39.

Mulin, Yu. I. (1990). Opasnyy vreditel' luka. Zaschita rasteniy, 3, 31–32.

Shishkina, E. V. (2016). Ekobiologiya i vredonosnost' lukovogo skrytnokhobotnika v usloviyakh kolochnoy stepi Atayskogopriob'ya. Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 4 (138), 95–98.

Ter-Simonyan, L. G., Blinova, Z. P. (1981). Vrediteli i bolezni luka. Zaschita rasteniy, 5, 49–53.

Symonov, V. Ye., Romanchenko, V. O., Chelombitko, A. F., Bashyns'ka, O. V., Sarancha, L. V., Bilyakov, V. V. (2012). Osoblyvosti vyznachennya trypsiv. Karantyn i zahyst roslyn, 10, 20–23. Available at: http://kr.ipp.gov.ua/index.php/journal/issue/view/75/10-2012-pdf

Duchovskiene, L. (2006). The abundance and population dynamics of onion thrips (Thrips tabaci Lind.) in leek under field conditions. Agronomy Research, 4, 163–166. Available at: https://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2006/10/p4S10.pdf#abstract-1960

Diaz-Montano, J., Fuchs, M., Nault, B. A., Fail, J., Shelton, A. M. (2011). Onion Thrips (Thysanoptera: Thripidae): A Global Pest of Increasing Concern in Onion. Journal of Economic Entomology, 104 (1), 1–13. doi: https://doi.org/10.1603/ec10269

Liu, T.-X. (2004). Seasonal population dynamics, life stage composition of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae), and predaceous natural enemies on onions in South Texas. Southwest Entomol, 29 (2), 127–135.

Emmett, B. J., Savage, M. J. (1980). Chemical control of onion fly, Delia antiqua (Meig.). Plant Pathology, 29 (4), 159–167. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.1980.tb01206.x

Ilovai, Z. (2003). Characteristics of population-dynamics of onion fly (Delia antiqueMeigen) by an area-wide monitoring system. Integrated Control in Field Vegetable Crops IOBC wprs Bulletin, 26 (3), 7–12.

Mešić, A., Barčić, J. I., Barčić, J., Zvonar, M., Filipović, I. (2008). Diptera pests control in onions. Fragm. phytomed. herbol., 30 (1-2), 5–21.

Knizhnikov, V. N., Fedotova, E. L. (2011). Sravnitel'naya otsenka effektivnosti bor'by s lukovoy mukhoy. Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo agrarnogo zaochnogo universiteta, 10, 43–46.

Bondarenko, H. L., Yakovenko, K. I. (Eds.) (2001). Metodyka doslidnoi' spravy v ovochivnyctvi i bashtannyctvi. Kharkiv: Osnova, 369.

DSTU 6012:2008. Tsybulya. Tehnologiya vyroshhuvannja. Zagal'ni vymogy (2008). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, 15.

Adamczewski, K., Matysiak, K. (2005). Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH. Instytut Ochrony Roślin, 134.

Meier, U. (Ed.) (2018). Growth stages of mono- and dicotyledonous plants – BBCH. Open Agrar Repositorium, 204. doi: https://doi.org/10.5073/20180906-074619

Omeljuty, V. P. (Ed.) (1986). Oblik shkidnykiv i hvorob sil's'kogospodars'kyh kul'tur. Kyiv: Urozhaj, 296.

Trybelya, S. O. (Ed.) (2001). Metodyky vyprobuvannja i zastosuvannya pestycydiv. Kyiv: Svit, 448.

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniya). Moscow: Kolos, 335.

Asyakin, B. P., Beshanov, A. V., Vytskiy, V. A. (1986). Ekologicheskie aspekty zaschity ovoschnykh kul'tur ot vrediteley, bolezney i sornyakov. Tr. VIZR. Leningrad, 102–110.


👁 128
⬇ 127
Published
2022-03-31
How to Cite
Kudla, V., Tkalenko, H., Ihnat, V., & Kudla, V. (2022). Investigation of the species composition and harmfulness of dominant phytophages of onions in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. EUREKA: Life Sciences, (2), 21-27. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2022.002404
Section
Agricultural and Biological Sciences