THE STUDY OF THE POSSIBILITY OF COMBINING FRESHWATER FISH WITH DUCK MEAT IN MEAT-CONTAINING SEMI-FINISHED PRODUCTS

  • Nataliia Bozhko Sumy National Agricultural University
  • Vasyl Tischenko Sumy National Agricultural University
  • Vasil Pasichnyi National University of Food Technologies
  • Polumbryk Manyefa National University of Food Technologies
  • Oleksandra Haschuk National University of Food Technologies
Keywords: meat-containing semi-product, freshwater fish, duck meat, biological value

Abstract

It is an urgent direction of studies to ground a possibility of combining different types of raw materials at producing semi-products.

It is prospective in creating new types of products to combine white silver carp and silver crucian and regional duck in recipes of meat-containing semi-products for raising their functional and technological indices and biological effectiveness at preserving quality organoleptic characteristics in the traditional technology of meat-containing cut semi-products. There were elaborated recipes of meat-containing semi-products and conducted experimental studies of developed products with analyzing results that prove a possibility of combining duck meat and freshwater fish in recipes of meat-containing semi-products by the complete replacement of beef and pork in recipes. There were studied functional-technological indices of model forcemeats, realized the organoleptic assessment of meat-containing semi-products and their correspondence to standard requirements to this segment of products, proved microbiological safety of obtained products. The biological value of a sample of meat-containing semi-products with optimal parameters, namely the amino acid composition, including the content of replaceable and irreplaceable amino acids was studied, amino acid score was calculated, ratios of saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids were established.

The obtained experimental data prove the expedience of combining fish and meat raw materials for creating high quality and healthy products.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Nataliia Bozhko, Sumy National Agricultural University

Department of technology of milk and meat

Vasyl Tischenko, Sumy National Agricultural University

Department of technology of milk and meat

Vasil Pasichnyi, National University of Food Technologies

Department of technology of meat and meat products

Polumbryk Manyefa, National University of Food Technologies

Department of technology of meat and meat products

Oleksandra Haschuk, National University of Food Technologies

Department of technology of meat and meat products

References

Lysenko, H. P. (2017). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku miasopererobnoi haluzi. Visnyk ahrarnoi nauky, 1, 72–75.

Myniv, R. M. (2015). Perspektyvy rozvytku miasnoho ptakhivnytstva. Naukovyi Visnyk LNUVMBT im. S. Z. Hzhytskoho, 17 (1), 233–238.

Donchevska, R. (2015). Rozvytok rybnoho hospodarstva Ukrainy. Tovary i rynky, 1, 28–40.

Rynok miasa ptytsi v Ukraini (2017). Available at: http://www.poultryukraine.com/data/file/analytics/ptica_yanvar_maj_2017.pdf

Jaturasitha, S., Srikanchai, T., Kreuzer, M., Wicke, M. (2008). Differences in Carcass and Meat Characteristics Between Chicken Indigenous to Northern Thailand (Black-Boned and Thai Native) and Imported Extensive Breeds (Bresse and Rhode Island Red). Poultry Science, 87 (1), 160–169. doi: https://doi.org/10.3382/ps.2006-00398

Huda, N., Putra, A. A., Ahmad, R. (2011). Potential Application of Duck Meat for Development of Processed Meat Products. Current Research in Poultry Science, 1 (1), 1–11. doi: https://doi.org/10.3923/crpsaj.2011.1.11

Baeza, E. (2006). Effects of genotype, age, and nutrition on intramuscular lipids and meat quality. Proceeding of the Symposium COA/INRA Scientific Cooperation in Agriculture, 79–82.

Mohanty, B. P., Mahanty, A., Ganguly, S., Mitra, T., Karunakaran, D., Anandan, R. (2017). Nutritional composition of food fishes and their importance in providing food and nutritional security. Food Chemistry. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.11.039

Lisovoy, V. V. (2010). Maloispolzuemaya prudovaya ryba i otkhody ee pererabotki tovarnoy prudovoy ryby – tsennoe syre dlya polucheniya belkovoy dobavki. Novye tekhnologii, 3, 11–15.

Lebska, T. (2014). Kharchova tsinnist koropa Cyprinus Carpio i tovstolobyka Hypophtalmichthys spp osinnoho vylovu. Tekhnika i tekhnolohiyi APK, 5, 12–15.

Pasichnyi, V. N. (2014). Kulinarnye polufabrikaty iz myasa ptitsy pishchevoy tsennosti. Vestnik Almatinskogo tekhnologicheskogo universiteta, 3, 14–18.

Strashynskiy, I., Fursik, O., Pasichniy, V., Marynin, A., Goncharov, G. (2016). Influence of functional food composition on the properties of meat mince systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (11 (84)), 53–58. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.86957

Lilishentseva, A. N. (2008). Perspektivnye napravleniya sozdaniya kombinirovannykh produktov. Pishchevaya promyshlennost, 2, 16–19.

Brandstetter, S., Rüter, J., Curbach, J., Loss, J. (2015). A systematic review on empowerment for healthy nutrition in health promotion. Public Health Nutrition, 18 (17), 3146–3154. doi: https://doi.org/10.1017/s1368980015000270

Kumar, R. (2015). Quality and shelf life evaluation of nuggets prepared from spent duck and spent hen meat. Explor Anim Med Res, 5 (2), 176–182.

Vijayakumar, K. S. (2006). Quality and storage stability of enrobed duck cutlet. Journal of food science and technology-mysore, 43 (2), 154–156.

Pasichnyi, V. M. et. al. (2015). Udoskonalennia tekhnolohiyi miaso-rybnykh napivfabrykativ. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva, 1, 116–120.

Matsuk, Y. A., Suprun, E. M., Ischenko, N. V., Pasichniy, V. M. (2016). The theoretical and applied aspects production of the meat аnd fish products. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnology, 18 (2 (68)), 171–173. doi: https://doi.org/10.15421/nvlvet6836

DSTU 4437-2005. Vydannia. Napivfabrykaty miasni ta miaso-roslynni posicheni (2006). Kyiv, 24.

Antipova, L. V. (2001). Metody issledovaniya myasa i myasnykh produktov. Moscow: Kolos, 576.

DSTU 8446:2015. Produkty kharchovi. Metody vyznachennia kilkosti mezofilnykh aerobnykh ta fakultatyvno-anaerobnykh mikroorhanizmiv (2015). Kyiv, 16.

DSTU ISO 13903:2009. Kormy dlia tvaryn. Metod vyznachennia vmistu aminokyslot (2009). Kyiv, 18.

DSTU ISO 15885/IDF 184:2008. Zhyr molochnyi. Vyznachennia zhyrnokyslotnoho skladu metodom hazoridynnoi khromatohrafiyi. Metody ekstrahuvannia lipidiv ta liporozchynnykh spoluk (2011). Kyiv, 12.

Rogov, I. A. (2007). Khimiya pishchi. Moscow: Kolos, 15–17.

Dobrobabina, L. B. (2008). Naukovi osnovy kompleksu tekhnolohiyi kharchovykh produktiv z hidrobiontiv. Odessa: ONAKhT, 36.

Mohanty, B., Mahanty, A., Ganguly, S., Sankar, T. V., Chakraborty, K., Rangasamy, A. et. al. (2014). Amino Acid Compositions of 27 Food Fishes and Their Importance in Clinical Nutrition. Journal of Amino Acids, 2014, 1–7. doi: https://doi.org/10.1155/2014/269797

Bozhko, N., Tischenko, V., Pasichnyi, V., Marynin, A., Polumbryk, M. (2017). Analysis of the influence of rosemary and grape seed extracts on oxidation the lipids of peking duck meat. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (11 (88)), 4–9. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108851

Fedorova, D. V., Karpenko, P. O., Vasylieva, O. O. (2017). Doslidzhennia zhyrnokyslotnoho skladu lipidiv sukhykh rybo-roslynnykh napivfabrykativ. Kharchova nauka i tekhnolohiya, 11 (3), 61–70. doi: https://doi.org/10.15673/fst.v11i3.608


👁 393
⬇ 264
Published
2018-08-02
How to Cite
Bozhko, N., Tischenko, V., Pasichnyi, V., Manyefa, P., & Haschuk, O. (2018). THE STUDY OF THE POSSIBILITY OF COMBINING FRESHWATER FISH WITH DUCK MEAT IN MEAT-CONTAINING SEMI-FINISHED PRODUCTS. EUREKA: Life Sciences, (4), 35-41. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00682
Section
Food Science and Technology