(1)
Osokina, N.; Liubych, V.; Novikov, V.; Leshchenko, I.; Petrenko, V.; Khomenko, S.; Zorunko, V.; Balabak, O.; Moskalets, V.; Moskalets, T. INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF UHF ELECTROMAGNETIC FIELD ON THE OUTPUT OF ROLLED GROATS OF WHEAT SPELT. Eureka: LS 2020, 47-57.