(1)
Pogarskaya, V.; Pavlyuk, R.; Kotuyk, T.; Yurieva, O.; Maksymova, N. DEVELOPMENT OF A NEW METHOD OF PRODUCTION OF PROTEIN VEGETABLE PLANT NANO ADDITIVES USING PAROTHERMOMECHANODESTRUCTION PROCESSES. Eureka: LS 2020, 66-72.