(1)
Pogarskaya, V.; Pavlyuk, R.; Cherevko, O.; Pavliuk, V.; Radchenko, L.; Dudnyk, E.; Kolomiets, T.; Radchenko, A.; Pogarskiy, A. ELABORATION OF THE NEW METHOD OF CONSERVING VOLATILE AROMATIC SUBSTANCES OF SPICY VEGETABLES AT CREATING HEALTHY CRYO-SUPPLEMENTS. Eureka: LS 2018, 20-27.