TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF METHODS FOR DIAGNOSTICS OF THE TECHNICAL STATE OF THE BLADES OF GAS-PUMPING UNITS

Keywords: gas-pumping units, blades, diagnostics, method, technical condition, classification, diagnostic feature

Abstract

Object of research: degradation processes occurring in the blades of a gas-pumping unit (GPU) during its long-term operation and cause the appearance of defects that lead to a change in their technical condition and breakage of the working blades and, as a result, to accidents.

Solved problem: obtaining a method for diagnosing the GPU blades, which can be used to determine its technical condition during the GPU operation.

The main scientific results: a classification of methods for diagnosing the GPU blades and their analysis was developed, according to the results of which it was established that the improvement of a new method of aerodynamic calculation of profiles relative to the GPU blades by developing mathematical models of the deformation process and flow around the GPU blades and calculation formulas for assessing their aerodynamic characteristics, will allow to simulate possible options for changing the technical state of the blades (the amount of wear of the blades, their number, deformation, etc.), to study their influence on the parameters of the oscillatory processes of the blades and to compile a dictionary (base) of diagnostic signs of their state. The use of such a base will make it possible to quickly determine the technical condition of the blades during the GPU operation and prevent the occurrence of emergency situations

The area of practical use of the research results: the enterprises of the gas transmission system, which operate GPU with a gas turbine drive

An innovative technological product: a method of direct aerodynamic calculation of airfoils relative to GPU blades to determine their technical condition during operation.

Scope of application of the innovative technological product: gas-pumping units with a gas turbine drive with a capacity of 6.3 MW to 25.0 MW

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Leonid Zamikhovsky, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Department of Information and Telecommunication Technologies and Systems

Olena Zamikhovska , Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Department of Information and Telecommunication Technologies and Systems

Nataliia Ivanyuk , Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Department of Information and Telecommunication Technologies and Systems

References

Copilka, Yu. V. (2015). Zastosuvannia bispektralnoho analizu vibroakustychnykh syhnaliv dlia diahnostuvannia trishchyn u lopatkakh aviatsiinykh dvyhuniv. Naukovi Visti NTUU «KPI», 6, 73–79.

Błachnio, J., Spychała, J., Pawlak, W., Kułaszka, A. (2012). Assessment of Technical Condition Demonstrated by Gas Turbine Blades by Processing of Images for Their Surfaces. Journal of KONBiN, 21 (1), 41–50. doi: http://doi.org/10.2478/jok-2013-0004

Zamikhovskyi, L. M., Zamikhovska, O. L., Pavlyk, V. V. (2021). Research of the characteristics of acoustic processes using wavelet transformation for detecting a diagnostic sign of the technical state of gas pumping units. Technology audit and production reserves, 1 (2 (57)), 32–36. doi: http://doi.org/10.15587/2706-5448.2021.224432

Kochergin, A. V., Pavlova, N. V., Valeeva, K. A. (2016). Vibroacoustic Control of Technical Conditions of GTE. Procedia Engineering, 150, 363–369. doi: http://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.723

Instruktsiia "O poriadke otsenki rabotosposobnosti rabochikh lopatok parovykh turbin v protsesse izgotovleniia, ekspluatatsii i remonta. SO 153-34.17.462-2003" (utv. prikazom MINENERGO RF ot 30.06.2003 No. 262).

Danilin, A. I., Cherniavskii, A. Zh. (2009). Kriterii diskretno – fazovogo kontrolia rabochego sostoianiia lopatok i ikh realizuemost v sistemakh avtomaticheskogo upravleniia turboagregatami. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta. Ser. Mashinostroenie i energetika, 1, 108–114.

Mikhailov, A. L., Posadova, O. L. (2007). Vibrodiagnostika avtokolebanii rabochego kolesa ventilіtora TRDD v rezhime realnogo vremeni nimi. Aviatsionno-kosmicheskaia tekhnika i tekhnologiia, 9 (45), 110–114.

Burau, N. I. (2005). Vibroakustychna diahnostyka trishchynopodibnykh poshkodzhen turbolopatochnykh mashyn na statsionarnykh ta nestatsionarnykh rezhymakh. Kyiv, 397.

Iakobson, P. P. (2012). Osobennosti vibratsionnoi diagnostiki gazoturbinnykh ustanovok. Vibratsiia mashin: izmerenie, snizhenie, zaschita, 4 (31), 43–45.

Inozemtsev, A. A., Nikhamkin, M. A., Sandratskii, V. L. (2008). Osnovy konstruirovaniia aviatsionnykh dvigatelei i energeticheskikh ustanovok. Vol. 2. Moscow: Mashinostroenie, 368.

Alekseev, S. V., Smirnov, V. A. Diagnostika rabochikh lopatok turbomashin. Available at: http://www.vibration.ru/d_turbo/d_turbomashin.shtml

Zamikhovskyi, L., Ivanyuk, N. (2013). Developing new approach in diagnostics method of technical state of propeller of gas pumping unit. AGH Drillig, Oil, Gas, 30, 345–353.

Zamіkhovskii, L. M., Іvaniuk, N. І., Krishtopa, V. S. (2013). Doslіdzhennia vplivu zmіni profіlia lopatei gazoperekachuvalnikh agregatіv na kharakter kolivnikh protsesіv, scho generuiutsia nimi. Problemy mashinostroeniia, 16 (4), 23–30.


👁 91
⬇ 108
Published
2021-02-27
How to Cite
Zamikhovsky, L., Zamikhovska , O., & Ivanyuk , N. (2021). TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF METHODS FOR DIAGNOSTICS OF THE TECHNICAL STATE OF THE BLADES OF GAS-PUMPING UNITS. ScienceRise, (1), 33-40. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.001678
Section
Innovative technologies in industry