Development of methods to increase the efficiency of railway maintenance

Keywords: railway transport, track, maintenance vehicles, track diagnostics methods, railway tracks technical control system

Abstract

Object of research: technology of track maintenance optimization

Solved problem: In the development of decisions to optimize the decision-making system in the content of the upper structure of the track used methods of control theory, systems analysis, methodology of optimal control.

Main scientific results: An analysis of the degrees of research on improving the efficiency of the technical management of railways showed that there was no systematic approach and that existing developments in the organization, in particular the relative optimization, Separate track repair standards or take into account parameter models, process requirements and conditions.

Area of practical use of research results: industrial enterprises, railway stations.

Providing the stable support of the railway, sustainable and rhythmic operation of railway traffic is ensured. About 7.3 thousand km are exploited in the ferrous metallurgy of Ukraine. More than 70 % of routes are up to 500 km long and belong to a large company. Consequently, an important task is to maintain the technical state of railways at the production demands level.

Innovative technological product: combined transportations that can interact with similar networks of foreign countries.

Scope of application of innovative technological product: formation and effective functioning of railway-transport complex, improvement of tariff policy, substantiation of perspective parameters of transportation process and its technical means, creation of advanced technologies, choice of rational structure of transport network, formation of transport corridors, development of fundamentally new management systems.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oleksandr Patlasov, Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan

Department of Railway track and Track facilities

Yelyzaveta Fedorenko, Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan

Department of Railway track and Track facilities

Denys Shulha, Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan

Department of Railway track and Track facilities

References

Prokhorov, V. M. (2000). Vliyanie intensivnosti rasstroystva puti na ego tekuschee soderzhanie. Moscow: Inteks, 57–61.
Rybkin, V. V. (1999). Optimizaciya sistemy vedeniya putevogo khozyaistva v novykh usloviyakh ehkspluatacii zheleznykh dorog Ukrainy. Dnepropetrovsk, 36. Available at: http://disser.com.ua/optymyzatsyja-systemy-vedenyja-putevoho-khozjajstva-v-novykh-uslovyjakh-ehkspluatatsyy.html Last accessed: 04.01.2021
Ivanchina, O. V. (2006). Technical and economic assessment of duration of traveling repair work. Byulleten transportnoi informacii, 10 (136), 18–20. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=18869429
Osnovy vedennia koliinoho hospodarstva. Available at: https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=9146&chapterid=4568 Last accessed: 04.01.2021
Kalicheva, N. E. (2012). Obgruntuvannya docіlnostі udoskonalennya organіzacіinoi strukturi sistemi upravlіnnya kolіzіinim gospodarstvom pri zaprovadzhennі shvidkіsnogo rukhu na teritorіi Ukraini. Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі, 39, 124–128. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/obgruntuvannya-dotsilnosti-udoskonalennya-organizatsiynoyi-strukturi-sistemi-upravlinnya-koliynim-gospodarstvom-pri-zaprovadzhenni Last accessed: 04.01.2021
Zoeteman, A. (2001). Life cycle cost analysis for managing rail infrastructure. Concept of a decision support system for railway design and maintenance. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 1 (4), 391–413. doi: http://doi.org/10.18757/ejtir.2001.1.4.3506
Mashkіn, O. M.; Smolii, V. A. et. al. (2015). Zaliznytsi, zaliznychni shliakhy na ukrainskykh terytoriiakh v 19–20 st. Enciklopedіya іstorіi Ukraini. Vol. 3. Kyiv: Naukova dumka, 672. Available at: http://www.history.org.ua/?termin=Zaliznyci
Kalicheva, N. E., Tikhonravov, S. M., Bіlyaeva, Ya. B. (2016). Features of innovative development of track facilities of railway transport of Ukraine. Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі, 55, 68–72. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/osoblivosti-innovatsiynogo-rozvitku-koliynogo-gospodarstva-zaliznichnogo-transportu-ukrayini Last accessed: 04.01.2021
Kamenskii, V. B. (2005). Sistema vedeniya putevykh rabot nuzhdaetsya v korrektirovke. Put i putevoe khozyaistvo, 3, 6–8.
Polozhennia pro systemu vedennia koliinoho hospodarstva (2020). Nakaz Ministerstvo transportu ta zvyazku Ukrainy No. 807-C. 22.12.2020. Available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=79632 Last accessed: 04.01.2021
Railway Management System Market by Component (Solution and Services) – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2016–2023. Available at: https://www.alliedmarketresearch.com/railway-management-system-market Last accessed: 04.01.2021
Orhanizatsiia remontiv kolii (2016). Available at: https://otherreferats.allbest.ru/transport/00690175_0.html Last accessed: 04.01.2021
Put i putevoe khazyajstvo. Belorusskaya zheleznaya doroga. Available at: https://www.rw.by/corporate/belarusian_railway/infrastructure/track_and_track_facilities Last accessed: 04.01.2021
Programma modernizacii zheleznykh dorog Chekhii (2016). Zheleznye dorogi mira, 1. Available at: http://1430mm.ru/czech-republic-railway/programma-modernizacii-zheleznyh-dorog-chehii Last accessed: 04.01.2021
Rybkin, V. V., Patlasov, O. M., Panchenko, P. V. (2015). Eksperymentalni doslidzhennia vzaiemodii kolii ta rukhomoho skladu pry shvydkostiakh rukhu do 160 km/hod. Sbornik nauchnykh trudov Donetskogo instituta zheleznodorozhnogo transporta, 35, 191–197. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalni-doslidzhennya-vzaemodiyi-koliyi-ta-ruhomogo-skladu-pri-shvidkostyah-ruhu-do-160-km-god Last accessed: 04.01.2021
Kalycheva, N. Ye. (2012). Napriamy vyznachennia efektyvnosti orhanizatsii robit pry modernizatsii koliinoho hospodarstva. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 2 (28), 125–131.
Kopylov, N. (2020). Uroki zheleznykh dorog SSHA dlya Ukrainy. Available at: https://biz.censor.net/resonance/3190852/uroki_jeleznyh_dorog_ssha_dlya_ukrainy Last accessed: 04.01.2021
Kovalenko, N. I., Aimaletdinov, Kh. R. (2008). Organizaciya uchastkovoi sistemy. Put i putevoe khozyaistvo, 12, 22–23.
Kurhan, M. B., Verbitskii, V. G., Kurhan, D. M. (2019). Difference research of ukrainian and european railway infrastructure. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 5 (83), 52–70. doi: http://doi.org/10.15802/stp2019/184497
Beltyukov, V. P. (2015). Optimizatsiya sistemy soderzhaniya zheleznodorozhnogo puti na osnovanii prognozirovaniya izmeneniya ego sostoyaniya i zatrat, svyazannykh s ego soderzhaniem. Put XXI veka. Saint Petersburg, 14–23.
Organіzacіj remontu zalіznichnikh kolіi (2017). Available at: https://otherreferats.allbest.ru/transport/00807414_0.html Last accessed: 04.01.2021
Rozvytok teorii i metodiv pidvyshchennia efektyvnosti systemy tekhnichnoho utrymannia zaliznychnykh kolii promyslovykh pidpryiemstv (2014). Available at: https://otherreferats.allbest.ru/transport/00441438_0.html Last accessed: 04.01.2021
Yanin, V. M. (2015). Issledovanie optimalnogo raspredeleniya remontov puti v mezhremontnyi period v svyazi s povysheniem skorosti dvizheniya gruzovykh poezdov. Saint Petersburg: LIIZHT, 126.
RFID Railway Management System. Available at: https://gaorfid.com/gao-railway-management-system Last accessed: 04.01.2021
Sheronova, T. N. (2008). O normakh periodichnosti remontno-putevykh rabot. Put i putevoe khozyaistvo, 10, 33–41.
Railway Management System by Solution Service, and Region – Global Forecast to 2025. Available at: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/railway-management-system-market-193193339.html Last accessed: 04.01.2021
Pravila soderzhaniya i okhraneniya parovoznykh zheleznykh dorog (1883).
Making the railway system work better for society. Available at: https://www.era.europa.eu Last accessed: 04.01.2021
Yatskivskyi, L. Yu., Zerkalov, D. V. (2017). Zagalnii kurs transportu. Kyiv: Arіstei, 458. Available at: https://www.studmed.ru/yackvskiy-lyu-zerkalov-dv-zagalniy-kurs-transportu_0fcf0428db6.html Last accessed: 04.01.2021
Canadian Pacific Railway official website. Available at: https://www.cpr.ca/en Last accessed: 04.01.2021

👁 127
⬇ 183
Published
2021-04-30
How to Cite
Patlasov, O., Fedorenko, Y., & Shulha, D. (2021). Development of methods to increase the efficiency of railway maintenance. ScienceRise, (2), 11-22. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.001816
Section
Innovative technologies in industry