STUDY OF PECULIARITIES OF LAND RELATIONS THROUGH THE PRISM OF ECONOMIC THEORIES

Keywords: land relations, land resources, land rent, land market, land lease, land use

Abstract

The paper defines the essence of the notion “land relations” and outlines their main peculiarities, based on the analysis of scientific works of classics of the world economic thought, study of the historical experience and consideration of practical aspects of lands resource use in economy. Negative results of the influence of the neoliberalism theory on the formation of land relations in Ukraine and the former USSR countries after getting independence are substantiated. Attention is accented on a necessity of taking into account national interests at reforming land relations.

The aim of the paper is to study peculiarities of land relations through the prism of economic theories, taking into account their development evolution, and formation of the complex approach to defining the essence of the notion “land relations” as an object of financial-economic regulation.

The methods of empirical and retrospective analysis of the world and native economic thought was used in the paper for separating fundamental bases of land relations; the methods of generalization and comparison of scientific approaches as to defining the essence of land relations and their elements; system approach for substantiating the economic base of land relations, determination of their elements and principles.

Key peculiarities of land relations, complexly discovering their essence, taking into account a necessity to create an effective economic-legal mechanism of their regulation within the conflict of the neoliberal economic ideology and national interests have been formulated. There has been offered a wide approach to understanding an object of land relations that is land resources; it has been proved, that realization of all legal actions with land resources results from a necessity to observe the factor of lands suverenization; the economic base of land relations has been substantiated; principles of land relations, resulting from a necessity of the rational land use, observance of national interests and guaranteeing of food safety of the state, have been outlined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vasyl Moroz, Ternopil National Economic University

Department of Finance named after S. I. Yuriy

References

Hutorov, O. I. (2017). Orendni vidnosyny – yak hnuchkyi instrument zemlehospodariuvannia v period stanovlennia rynku zemli v Ukraini. VSNAU. Seriia «Ekonomika i menedzhment», 4 (71), 81–85.

Timoshenko, M. M. (2019). Scientific and organizational bases for improvement of land relations in the context of sustainable socio-economic development of agricultural territories. The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, Management and Administration, 1 (87), 36–41. doi: http://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-36-41

Lomakovych, V., Unkovska, T., Ilchenko, V., Bohdan, T. (2019). Rynok zemli: isnuiuchi zahrozy dlia Ukrainy ta neobkhidni zapobizhnyky. Analitychna dopovid. Growford Institute. Available at: http://landukraine.com.ua/news_post/analitychna-dopovid-growford-institute-rynok-zemli-isnuiuchi-zahrozy-dlia-ukrainy-ta-neobkhidni-zapobizhnyky

Khodakivska, O. V., Levek, R. (2018). Zemelni vidnosyny: poshuk balansu interesiv mizh derzhavnym rehuliuvanniam ta neoliberalizmom. Ekonomika APK, 6, 5–17.

Nepochatenko, O. O., Kolotukha, S. M., Borovyk, P. M., Huzar, B. S. (2017). Zemelni vidnosyny ta finansovi aspekty yikh rozvytku. Ekonomika APK, 6, 42–52.

Cai, M., Murtazashvili, I., Murtazashvili, J. (2019). The politics of land property rights. Journal of Institutional Economics, 16 (2), 151–167. doi: http://doi.org/10.1017/s1744137419000158

Belesky, P. (2015). Towards a New Political Economy of Food: State Capitalism and the Emergence of New Mercantilism in the Global Food System. The University of Warwick: New Directions in International Political Economy. Available at: https://doi.org/10.2139/ssrn.3473843

Banerdzhi, A., Duflo, E. (2018). Ekonomika bidnosti. Yak zvilnyty svit vid zlydniv. Kyiv: Nash format, 312.

Marshall, A. (1890). Principles of Economics. Available at: http://files.libertyfund.org/files/1676/Marshall_0197_EBk_v6.0.pdf

Troian, I. (2010). Derzhavnyi suverenitet yak politolohichna katehoriia: sutnist, kharakterystyky, osoblyvosti transformatsii. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku, 22, 130–136.

Batterbury, S. P. J., Ndi, F.; Binns, J. A., Lynch, K., Nel, E. (Eds.) (2018). Land grabbing in Africa. The Routledge Handbook of African Development. London: Routledge, 573–582. Available at: https://www.researchgate.net/publication/322790095_Land-grabbing_in_Africa

Yermolenko, V. M., Kurylo, V. I., Kyryliuk, T. S. (2007). Pravove zabezpechennia okhorony ta ratsionalnoho vykorystannia zemelnykh resursiv. Kyiv: Mahistr. XXI st., 248.

Fedorov, M. M. (2009). Transformatsiia zemelnykh vidnosyn do rynkovykh umov. Ekonomika APK, 3, 4–18.

OON: Konflikty v sviti vybukhaiut zazvychai cherez pryrodni resursy (2014). Available at: https://dt.ua/WORLD/oon-konflikti-v-sviti-vibuhayut-zazvichay-cherez-prirodni-resursi-155895_.html

Pankiv, Z. P. (2008). Zemelni resursy. Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 272.

Kene, F., Tiurgo, A. R. Zh., Diupon de Nemur, P. S. (2008). Fiziokraty. Izbrannye ekonomicheskie proizvedeniia. Eksmo, 1200.

Petti, U. (1993). Traktat o nalogakh i sborakh. SHedevry mirovoi ekonomicheskoi mysli. Vol. 2. Petrokommerts, 320.

Smit, A. (1962). Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov. Moscow: Sotsekgiz, 684.

Rikardo, D. (1955). Nachala politicheskoi ekonomii i nalogovogo oblozheniia. Sochineniia. Vol. 1. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoi literatury, 860.

Mill, Dzh. S. (1896). Osnovaniia politicheskoi ekonomii s nekotorymi iz ikh primenenii v obschestvennoi filosofii. Kyiv: Tipografіia I. I. Chokolova, 866.

Marks, K. (1983). Kapital. Kritika politicheskoi ekonomii. Vol. 1. Kniga 1: protsess proizvodstva kapital. Moscow: Politizdat, 592.

Marks, K. Nischeta filosofii. Otvet na «Filosofiiu nischety» g-na Prudona. Available at: https://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Misere/index.html

Halchynskyi, A. S. (2010). Ekonomichna metodolohiia. Lohika onovlennia. Kyiv: ADEF-Ukraina, 572.

Semiuels, U. Dzh.; Afanaseva, V. S., Entova, R. M. (Eds.) (1981). Ideologiia v ekonomicheskom analize. Sovremennaia ekonomicheskaia mysl. Seriia: «Ekonomicheskaia mysl Zapada». Moscow: Progress, 513.

Fridman, M., Fridman, R. (2017). Kapitalizm i svoboda. Kyiv: Nash format, 216.

Erkhard, L. (1993). Polveka razmyshlenii. Rechi i stati. Moscow, 608.

Kouz, R. (2007). Firma, rynok i pravo. Moscow: Novoe izdatelstvo, 224.

Duglas, N. (1997). Instituty, institutsionalnye izmeneniia i funktsionirovanie ekonomiki. Moscow, 320.

De Soto, E. (2012). Zahadka kapitalu. Chomu kapitalizm peremahaie lyshe na Zakhodi i nide bilshe. Kyiv: Nika-Tsentr, 232.


👁 123
⬇ 163
Published
2020-09-30
How to Cite
Moroz, V. (2020). STUDY OF PECULIARITIES OF LAND RELATIONS THROUGH THE PRISM OF ECONOMIC THEORIES. EUREKA: Social and Humanities, (5), 17-25. https://doi.org/10.21303/2504-5571.2020.001428
Section
Economics, Econometrics and Finance