RESEARCH OF DRY PLANT CONCENTRATES – INGREDIENT OF A FOOD HEALTH IMPROVEMENT

  • Valeriya Ananieva National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
  • Lidiya Krichkovska National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
  • Anna Belinska National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
  • Volodimir Dubonosov National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
  • Sergiy Petrov National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
Keywords: biologically active substances, products for health improvement purposes, powders produced from vegetable raw materials and stuffs

Abstract

It is suggested to perfect technology of production of emulsive foodstuffs, as most consumed by all groups of population of Ukraine, by introduction to compounding of secondary wastes of exit-juice production and vine making as dry concentrates. Such method of enriching of foodstuffs will allow to bring down the deficit of necessary micro- and macronutrients, biologically active substances, and also to bring down indexes on the number of peroxide in the process of storage of low-caloric sauces due to being of natural antioxidants in powdered plant and vegetable material. Experiments were conducted for determination of micro- and macroelement composition and content of sum of polyphenolic substances samples of powdered plant and vegetable material. Samples with the optimal above-mentioned indexes were revealed and samples for the next stage of researches were chosen.

The data plan experiment on the effect of temperature and time storage of powdered vegetable raw materials in the amount polyphenols (% wt) in samples of powdered vegetable raw materials used in the suggested corrections storage term low-calorie sauces based on secondary products of juice and wine manufacturing in recipes and calculations in compounding on productions.It was substantiated the choice of grape skin powder as bioactive addition in the emulsive foodstuffs for health improvment purposes, as a sample that has optimal indexes for micro- and macronutrients composition and maintenance of natural antioxidants of polyphenolic nature. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Valeriya Ananieva, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Department of Organic Synthesis and nanotechnology

Lidiya Krichkovska, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Department of Organic Synthesis and nanotechnology

Anna Belinska, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Department of Organic Synthesis and nanotechnology

Volodimir Dubonosov, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Department of Organic Synthesis and nanotechnology

Sergiy Petrov, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Department of Organic Synthesis and nanotechnology

References

Telezhenko, L. M. (2004). Naukovi osnovy zberezhennia biolohichno aktyvnykh rechovyn v tekhnolohiiakh pererobky fruktiv ta ovochiv. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora tekhnichnykh nauk, 38.

Poliakova, A. V. (2008). Vykorystannia roslynnykh dobavok antyoksydantnoi dii v tekhnolohii vyrobiv z lystkovoho tista. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk, 23.

Makarenko, O. H. ( 2006). Formuvannia yakosti poroshkopodibnykh Ts- vitaminnykh biolohichno aktyvnykh dobavok iz pertsiu solodkoho. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk, 23.

Kushch, S. P. (2008). Formuvannia asortymentu buterbrodnykh marharyniv pidvyshchenoi biolohichnoi tsinnosti. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata tekhnichnykh nauk, 26.

Zhuchkov, A. L. (2003). Razrabotka y otsenka potrebytelskykh svoistv plodoovoshchnykh sousov s funktsyonalnymy dobavkamy. Dyssertatsyia na soyskanye nauchnoi stepeny kandydata tekhnycheskykh nauk, 181.

Roliakov, N. V. (2007). Myrovye tendentsyy na rynke ynhredyentov: osnovnoi pryorytet – zdorovoe pytanye. Molochnaia promyshlennost, 10, 11–12.

Sniezhkin, Yu. F., Petrova, Zh. O. (2010). Kharchovi poroshky z roslynnoi syrovyny. Klasyfikatsiia, metody otrymannia, analiz rynku .Biotekhnolohiia, 3, 5, 43–48.

Myller, E. (2001). Fyzyolohychesky effektyvnye pyshchevye ynhredyenty ustoichyvye kontsentraty. International Food Marketing and Technology, 15, 5, 4–6.

Spyrychev, V. B., Trykhyna, V. V., Pozniakovskyi, V. M. (2012). Obohashchenye pyshchevykh produktov mykronutryentamy – nadezhnyi put optymyzatsyy ykh potreblenyia. Polzunovskyi vestnyk, 2(2), 9–15.

Bilous, O. V., Demidov, I. M., Bukhkalo, S. I. (2014). Doslidzhennia yavyshcha synerhizmu mizh tokoferolamy soniashnykovoi olii ta inhibitoramy okysnennia ekstraktu iz lystia horikhu voloskoho. Visnyk NTU «KhPI», 49, 57–64.

Chekalina, N. I. (2013). Patohenetychne obhruntuvannia klinichnoi efektyvnosti resveratrolu (eveloru). Visnyk problem biolohii i medytsyny, 3, 2 (103), 51–55.

Lina, Y., Shenglan, W., Kogure, Y. (2013). Modulation of TRP channels by resveratrol and other stilbenoids. Molecular Pain, 9, 3, 1186–1194

Reagan-Shaw, S., Mukhtar, H., Ahmad, N. (2008). Resveratrol imparts photoprotection of normal cells and enhances the efficacy of radiation therapy in cancer cells. Photochemistry and Photobiology, 84, 415–421. doi:10.1111/j.1751-1097.2007.00279.x

Lagouge, M., Argmann, C., Gerhart-Hines, Z. (2006). Resveratrol improves mitochondrial function and protects against metabolic disease by activating SIRT1 and PGC-1alpha. Cell, 127, 1109–1122.

Olson, E. R., Naugle, J. E., Zhang, X. (2005). Inhibition of cardiac fibroblast proliferation and myofibroblast differentiation by resveratrol. Heart, 288, 3, 1131–1138. doi:10.1152/ajpheart.00763.2004

Um, J. H., Park, S. J, Kang, H. (2010). AMP-activated protein kinase-deficient mice are resistant to the metabolic effects of resveratrol. Diabetes, 59, 554 – 563. doi:10.2337/db09-0482

Shin, S., Jeon, J. N., Park, D. (2008). Trans-Resveratrol relaxes the corpus cavernosum ex vivo and enhances testosterone levels and sperm quality in vivo. Archives of Pharmacal Research, 31, 1, 83–87. doi:10.1007/s12272-008-1124-7

Vingtdeux, V., Dreses-Werringloer, U., Zhao, H., Davies, P., Marambaud, P. (2008). Therapeutic potential of resveratrol in Alzheimer's disease. BMC Neurosci, 371, 1369–1376.

Yokohira, M., Yamakawa ,K., Saoo, K., Matsuda,Y., Hosokawa, K., Kuno T., Hashimoto, N., Imaida, K. (2008). Antioxidant Effects of Flavonoids Used as Food Additives (Purple Corn Color, Enzymatically Modified Isoquercitrin, and Isoquercitrin) on Liver Carcinogenesis in a Rat Medium-Term Bioassay. Journal of Food Science, 73 (7), 561–568. doi:10.1111/j.1750-3841.2008.00862.x

Sadovoi, V. V., Selymov, M. A., Aralyna, A. A. (2011). Poluchenye pyshchevoi dobavky yz vynohradnykh vyzhymok. Yzvestyia vysshykh uchebnykh zavedenyi. Pyshchevaia tekhnolohyia,5–6, 41–43.

Ambrozevych, E. H. (2006). Osobennosty evropeiskoho y vostochnoho podkhodov k ynhredyentam dlia produktov zdorovoho pytanyia. Pyshchevye ynhredyenty, 1, 30–31.

Tabakeeva, O. V. (2009) Puty povyshenyia byolohycheskoi tsennosty maioneznykh sousov. Maslozhyrovaia promyshlennost, 5, 18–19.

Bobkov, Yu. H. [y dr.]. Hosudarstvennaia Farmakopeia SSSR (XI yzdanye, vypusk 2 «Obshchye metody analyza. Lekarstvennoe rastytelnoe syre»): http://www.alppp.ru/law/hozjajstvennajadejatelnost/promyshlennost/35/gosudarstvennaja-farmakopeja-sssr---izdanie--vypusk-1--obschie-metody-analiza.html.

Palacios, C. (2006). The role of nutrients in bone health, from A to Z. Crit Rev Food Sci Nutr., 46 (8), 621–628. doi:10.1080/10408390500466174

Singh, M. (2004). Role of micronutrients for physical growth and mental development. Indian. J. Pediatr., 71 (1), 59–62. doi:10.1007/bf02725658


👁 507
⬇ 284
Published
2016-08-06
How to Cite
Ananieva, V., Krichkovska, L., Belinska, A., Dubonosov, V., & Petrov, S. (2016). RESEARCH OF DRY PLANT CONCENTRATES – INGREDIENT OF A FOOD HEALTH IMPROVEMENT. EUREKA: Physics and Engineering, (4), 17-24. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2016.000124
Section
Chemical Engineering