ANALYSIS OF ACOUSTIC DIAGNOSTICS ERRORS OF STRESS STATE FOR SHAPED PROFILES OF METAL STRUCTURES

  • Gregorii Tymchik National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
  • Marina Filippova National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
  • Mariia Demchenko National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Keywords: total error, acoustic diagnostics, stress state, shaped profiles

Abstract

The article is devoted to analysis of the errors that occur when acoustic diagnostics of stress state for shaped profiles of metal structures. The analysis of methods for acoustic diagnostics of stressed state of shaped profiles was conducted using mirror-shadow method and areas, causing the occurrence of errors, were revealed. The analysis of tool, methodical and subjective errors that accompany acoustic diagnostics of stress state of shaped profile allowed offering recommendations for their reduction and increasing the reliability of diagnostics results. The necessity of reducing the total error for determining the stress state caused by factors accompanying acoustic diagnostics of shaped profiles was shown. Application of automation during the acoustic diagnostics of stress state for shaped profiles of metal structures was proposed. This will significantly increase the reliability of the data by reducing human intervention in the process of measurement and processing results. Technical and methodological solutions were proposed that will reduce the impact of the total error on the result of acoustic diagnostics of stress state for shaped profiles using the mirror-shadow scanning method.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Gregorii Tymchik, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Department of Instrument Making

Marina Filippova, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Department of Instrument Making

Mariia Demchenko, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Department of Instrument Making

References

NPAOP 45.2-4.01-98 (1998). Polozhenye o bezopasnoi y nadezhnoi ekspluatatsyy proyzvodstvennukh zdanyi y sooruzhenyi.

Nykytyna, N. E., Kazachek, S. V. (2010). Preymushhestva metoda akustouprughosty dlja nerazrushajushhegho kontrolja mekhanycheskykh naprjazhenyj v detaljakh mashyn. Vestnyk nauchno-tekhnycheskogho razvytyja, 32, 18–28.

Bobrenko, V. M., Kucenko, A. N., Rudakov, A. S. (2001). Akustycheskaja tenzometryja. Kontrolj. Dyaghnostyka, 4, 23–39.

Bray, D. E., Tang, W. (2001). Subsurface stress evaluation in steel plates and bars using the LCR ultrasonic wave. Nuclear Engineering and Design, 207 (2), 231–240. doi: 10.1016/s0029-5493(01)00334-x

Burkyn, S. P., Shymov, Gh. V., Andrjukova, E. A. (2015). Ostatochnyie naprjazhenyja v metalloprodukcyy. Yzdateljstvo Uraljskogho Unyversyteta, 248.

Ghalaghan, R. M., Boghdan, Gh. A. (2015). Analyz poghreshnostej yzmerenyja skorosty rasprostranenyja uljtrazvukovoj volnyi v mnoghofaznyikh poroshkovyikh materyalakh. Chastj 1: Vlyjanye subъektyvnoj poghreshnosty. Visnyk Nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu Ukrajiny. Serija Pryladobuduvannja, 49, 53–60.

Afanasj'eva, N. Ju. (2010). Vyichyslyteljnyie y еksperymentaljnyie metodyi nauchnogho еksperymenta. Knorus, 336.

Cidelko, V. D., Cidelko, V. D., Jaremchuk, N. A., Zatoka, S. A. (2013). Osnovy metrologhiji ta vymirjuvaljnoji tekhniky. NTUU "KPI", 236.

Jeremenko, V. S., Ghalaghan, R. M. (2012). Shljakhy minimizaciji sumarnoji pokhybky vymirjuvannja shvydkosti uljtrazvuku v materialakh z neodnoridnoju strukturoju. Elektrotekhnichni ta komp'juterni systemy, 6, 39–45.

Sharapov, V. M. Musyenko, M. P., Sharapova, E. V. (2006). Pj'ezoеlektrycheskye datchyky. Tekhnosfera, 632.

Khorovyc, P. Khyll, U. (2014). Yskusstvo skhemotekhnyky. BYNOM, 2, 704.

Demchenko, M. O., Filippova, M .V. (2016). Diaghnostyka napruzhenogho stanu elementiv balochnykh metalokonstrukcij. Materialy tez dopovidej VI mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji, 321.

Esjkov, Ju. B., Jakubovych, Y. P., Radjko, V. Y., Zaplotynskyj, Y. A. (2008). Standartu predpryjatyja 80.3-011-08. Kontrolj nerazrushajushhyj. Metodu uljtrazvukovue. Kontrolj tolshhynu metalla. Osnovnue polozhenyja, 37.

Barkhatov, V. A. (2007). Metody vyipolnenyja yzmerenyj. YC "Fyzprybor", 16.

Khusnulyna, Е. Y. (2014). Metodyi y sredstva nerazrushajushhegho kontrolja kachestva svarnyikh soedynenyj. Available at: http://www.scienceforum.ru/2014/498/1289


👁 512
⬇ 155
Published
2016-09-30
How to Cite
Tymchik, G., Filippova, M., & Demchenko, M. (2016). ANALYSIS OF ACOUSTIC DIAGNOSTICS ERRORS OF STRESS STATE FOR SHAPED PROFILES OF METAL STRUCTURES. EUREKA: Physics and Engineering, (5), 50-57. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2016.00153
Section
Mechanical Engineering