RESEARCH OF INFORMATION MAINTENANCE TECHNOLOGY OF MACHINE OPERATOR TRAINING QUALITY ASSESSMENT AS THE ELEMENT OF THE SYSTEM

  • Alexander Laktionov Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Keywords: professional competence, quality of machine operator training, open system, self-assessments, expert assessments, standardized assessments

Abstract

The information maintenance technology of machine operator training quality assessment with numerical programmed control (the machine operator), which ensures the operation of the “Operator – Machine Tool – Part Manufacturing Program” (OMMP) system, has been studied. The methods used to obtain primary empirical self-assessments, expert assessment and standardized estimates of the industry standard for calculating:

1) The index of professional competence of the machine operator, where self-assessments and expert assessments are combined;

2) The index of quality assessment of machine operator training, where the series of expert assessments and standardized assessments of the industry standard are combined, separately, for each of the four levels of complexity of the part-processing control program.

The proposed mathematical methods of index estimates simplify the process of comparative analysis and establish a relationship between the growth index of the professional machine operator competence formation and the effectiveness of the information maintenance technology index for assessing the quality of its training by state certification methods.

It has been experimentally proved that raising the level of qualification through the means of state certification has a significant effect on the growth of the level of professional competence and the quality of machine operator training. The effectiveness of information technology to support the quality assessment of machine operator training is provided by subjective factors (formed qualities of the operator’s personality) in conjunction with the external (objective) factors causing them to form.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Alexander Laktionov, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Department of Automation and Electric Drive

References

Denisova, O. O. (2003). Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi v yurydychniy diyalnosti. Kyiv: KNEU, 315.

Slovnyk ukrainskoi movy. V 11 t. (1970–1980). Kyiv: Naukova dumka.

Frolova, I. (2010). Kachestvo podgotovki specialista kak konkurentnoe preimushchestvo vuza. Naberezhnye Chelny, 124.

Holovan, M. S. (2008). Kompetentsiya i kompetentnist: Dosvid teoriyi, teoriya dosvidu. Vyshcha osvita Ukrainy: Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys, 3, 23–30.

Hakim, A. (2015). Contribution of Competence Teacher (Pedagogical, Personality, Professional Competence and Social) on the Performance of Learning. The International Journal of Engineering and Science (IJES), 4 (2), 1–12.

Nizovtsev, A. V. (2013). Rozrobka modeli profesiynoi kompetentnosti inzhenera. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi, 8, 243–255.

Dresher, Yu. N. (2012). Kak ocenit' kachestvo podgotovki specialistov. Obrazovatel'nye tekhnologi, 2, 80–91.

Bernhard, A. (2012). Quality Assurance in an International Higher Education Area. Springer, 300. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-531-94298-8

Michelli, N. M., Dada, R., Eldridge, D., Tamim, R. M., Karp, K. (Eds.). (2016). Teacher Quality and Teacher Education Quality: Accreditation from a Global Perspective. Routledge, 262. doi: https://doi.org/10.4324/9781315669496

Mansvelt, J., Suddaby, G., O’Hara, D., Gilbert, A. (2009). Professional development: assuring quality in e‐learning policy and practice. Quality Assurance in Education, 17 (3), 233–249. doi: https://doi.org/10.1108/09684880910970641

Nishad, N. H. (2018). Impact of Process Standardisation on Performance & Potential Output of Fresh Operators. International Journal of Textile Science, 7 (1), 27–34.

Abri, A. G., Mahmoudzadeh, M. (2014). Impact of information technology on productivity and efficiency in Iranian manufacturing industries. Journal of Industrial Engineering International, 11 (1), 143–157. doi: https://doi.org/10.1007/s40092-014-0095-1

Acar, A. Z., Uzunlar, M. B. (2014). The Effects of Process Development and Information Technology on Time-based Supply Chain Performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 150, 744–753. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.044

Posadska, I. S. (2017). Modeli ta metody strukturyzatsiyi kontentu ta kontrolnykh testiv v systemakh avtomatyzovanoho navchannia. Chernihiv, 22.

Chernov, V. G., Pavlenko, M. A., Tymochko, A. I., Svistunov, D. Yu., Koroluk, N. A. (2014). Method of forming set individual test tasks for assessment level of operator training acs during simulator training. Systemy upravlinnia, navihatsiyi ta zviazku, 2, 75–80.

Knyazev, V. A. (2005). Tekhnologiya ocenki urovnya deyatel'nosti operatorov v cheloveko-mashinnyh sistemah. Moscow, 59.

SHana, M. (2014). Avtomatizirovannaya informacionnaya sistema adaptivnogo obucheniya na osnove kompetentnostnogo podhoda. Nal'chik, 182.

Kobzar', A. I. (2006). Prikladnaya matematicheskaya statistika. Moscow: Fizmatlit, 816.

Lebedyk, M. P. (2003). Tekhnolohiya atestatsiyi tsilisnoho rozvytku osobystosti na osnovi otsinok sotsialnoi zrilosti uchasnykiv pedahohichnoho protsesu. Poltava: RVV PUSKU, 305.

ISO/TR 18529:2000. Ergonomics – Ergonomics of human-system interaction – Human-centred lifecycle process descriptions (2000). International Organization for Standardization, 28.


👁 353
⬇ 205
Published
2018-11-30
How to Cite
Laktionov, A. (2018). RESEARCH OF INFORMATION MAINTENANCE TECHNOLOGY OF MACHINE OPERATOR TRAINING QUALITY ASSESSMENT AS THE ELEMENT OF THE SYSTEM. EUREKA: Physics and Engineering, (6), 12-21. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2018.00790
Section
Computer Science