Influence of Philazonit biopreparation on the mycobiome of soybean plants rhizosphere

Keywords: soybeans, phytopathogenic micromycetes, rhizosphere, hydrothermal coefficient, ecology, agrocenosis

Abstract

The article presents the results of analysis of biodiversity and spatial-functional structure of the microbial complex in the soil rhizosphere, and development of ways to regulate the number of phytopathogenic micromycetes in the rhizosphere of soybean plants in organic production. Varieties of plants of soy were grown using the biopreparation "Philazonit", which was developed in the company "Philazonit of Ukraine". The study determined the effect of phylazonite biopreparation on the mycobiome of the rhizosphere of soybean plants. The interaction of plants of soy varieties Kent and Suzir’ja with phytopathogenic micromycetes in conditions of the organic production in the Central Forest-Steppe of Ukraine (Research farm “Skvyrske” of Institute of Agroecology and Nature Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (IANM of the NAAS) was investigated. The number of phytopathogenic micromycetes in the rhizosphere of plants of different varieties of soy is determined depending on the variety and technology of its cultivation. It was established that the biopreparation Philazonit inhibits the formation of the number of phytopathogenic micromycetes in the rhizosphere of plants of the soy variety Suzir’ja and Kent during the growing season. It is proved that the representatives of genera: Alternaria, Fusarium, Penicillium, Aspergillus are dominated in the rhizosphere of plants of soy of both varieties. In the rhizospheres of plants of the soy Suzir’ja variety the representatives of genus Penicillium (32.8%) most often occurred. The smallest number of micromycetes were members of the genus Aspergillus (9.5%). In the rhizosphere of plants of the Kent variety dominated by representatives of the genera Alternaria and Fusarium (35.6% and 34.1% respectively). Representatives of the genus Penicillium were 15% and Aspergillus – 15.3% It is proved noted that during the studies there was a correlation between the development of micromycetes and the hydrothermal coefficient – in the flowering phase (r=0.8) and in the ripening phase (r =0.9) except for the germination phase

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Alla Parfenuk, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

Doctor of Biological Sciences, Professor

Liliia Havryliuk, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

Postgraduate Student

Irina Beznosko, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

PhD

Larisa Pasichnіk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PhD

Yuliia Turovnik, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

Postgraduate Student

Yuri Ternovyi, Skvyra Research Station of Organic Production of the Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

PhD

References

Chetouhi, C., Bonhomme, L., Lasserre-Zuber, P., Cambon, F., Pelletier, S., Renou, J.-P., Langin, T. (2016). Transcriptome dynamics of a susceptible wheat upon Fusarium head blight reveals that molecular responses to Fusarium graminearum infection fit over the grain development processes. Functional & Integrative Genomics, 16 (2), 183–201. doi: https://doi.org/10.1007/s10142-016-0476-1
Kyryk, M., Pikovskyi, M. (2017). Diahnostyka khvorob nasinnia horokhu ta soi. Propozytsiya, 1, 116–120. Available at: https://propozitsiya.com/ua/diagnostyka-hvorob-nasinnya-gorohu-ta-soyi
Xu, X., Nicholson, P. (2009). Community Ecology of Fungal Pathogens Causing Wheat Head Blight. Annual Review of Phytopathology, 47 (1), 83–103. doi: https://doi.org/10.1146/annurev-phyto-080508-081737
Kobozev, I. V., Neustroev, I. I., Kobozeva, T. P., Mjakinkov, A. G., Sobolev, E. V. (2012). Features of chemical composition and optimization of Northern ecotype soybean seeds storage conditions (Glicine hispida Maxim.). Izvestiya TSKhA, 6, 101–109.
Karlovsky, P., Suman, M., Berthiller, F., De Meester, J., Eisenbrand, G., Perrin, I. et. al. (2016). Impact of food processing and detoxification treatments on mycotoxin contamination. Mycotoxin Research, 32 (4), 179–205. doi: https://doi.org/10.1007/s12550-016-0257-7
Marroquín-Cardona, A. G., Johnson, N. M., Phillips, T. D., Hayes, A. W. (2014). Mycotoxins in a changing global environment – A review. Food and Chemical Toxicology, 69, 220–230. doi: https://doi.org/10.1016/j.fct.2014.04.025
Svistova, I. D., Scherbakov, A. P., Frolova, L. O. (2004). Toksiny mikromitsetov chernozema: spektr antibioticheskogo deystviya i rol' v formirovanii mikrobnogo soobschestva. Pochvovedenie, 10, 1220–1227.
Depev’yans’kiy, V. P., Kovalchuk, N. V. (2015). Protection and organic nutrition of soybean. Karantyn i zakhyst roslyn, 3, 6–8.
Hryhorieva, O. M., Hryhorieva, T. M. (2015). Rol biopreparativ u tekhnolohiyi vyroshchuvannia soi. Visnyk Stepu, 12, 17–22.
Melnyk, S. I., Zhylkin, V. A., Havryliuk, M. M., Snihovyi, V. S., Lisovyi, M. M. (2007). Rekomendatsiyi z efektyvnoho zastosuvannia mikrobnykh preparativ u tekhnolohiyakh vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur. Kyiv, 52.
Pavlenko, H. V. (2012). Efektyvnist mineralnykh dobryv ta biopreparativ u tekhnolohiyi vyroshchuvannia soi v Lisostepu. Visnyk ahrarnoi nauky, 11, 68–69.
Shevnikov, M. Y. (2011). Efektyvnist zastosuvannia biopreparativ ta mineralnykh dobryv pry vyroshchuvanni soi v umovakh nestiykoho zvolozhennia Lisostepu Ukrainy. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 2, 14–18.
Shevchuk M. I., Didkovska T. P. (2007). The efficiency of bacterial preparations use. Silskohospodarska mikrobiolohiya, 5, 129–135.
Trufanov, O. (2013). Biopreparaty i soia: efektyvnyi zakhyst bez stresiv. Propozytsiya, 6, 48–49.
Volkogon, V., Moskalenko, A., Dimova, S., Komok, M. (2012). Biokompleks na soe. Zerno, 3, 140–146.
Shuvar, I. A., Ivanyshyn, V. V., Sendetskyi, V. M., Bunchak, O. M., Tsentylo, L. V. (2017). Ahroekolohichni osnovy polipshennia rodiuchosti gruntiv dlia staloho funktsionuvannia ahroekosystem, vyrobnytstva ekolohichno chystoi produktsiyi ta okhorony dovkillia v suchasnomu zemlerobstvi. Aktualni problemy pidvyshchennia rodiuchosti gruntiv ta zastosuvannia ahrokhimichnykh zasobiv v ahrofitotsenozakh. Lviv, 255–264.
Belyavskaya, L. G., Belyavskiy, Y. V. (2016). Interaction of modern soybean varieties with biological preparations of complex action and their impact on the yield. Mikrobiolohichnyi zhurnal, 78 (3), 61–68.
Sel'yaninov, G. (1928). O sel'skohozyaystvennoy otsenke klimata. Trudy po sel'skohozyaystvennoy meteorologii, 20, 165–177.
Zvyagintsev, D. G. (1991). Metody pochvennoy mikrobiologii i biohimii. Moscow: Izd-vo MGU, 304.
Zvyagintsev, D. G. (1999). Rol' mikroorganizmov v biotsenoticheskih funktsiyah pochv. Strukturno-funktsional'naya rol' pochvy v biosfere. Moscow: GEOS, 113–121.
MycoBank Database. Available at: https://www.mycobank.org/
Kurakov, A. V. (2001). Metody vydeleniya i harakteristiki kompleksov mikroskopicheskih gribov nazemnyh ekosistem. Moscow: MAKS Press, 92.
Markov, I. L., Pasichnyk, L. P., Hentosh, D. T. (2012). Praktykum iz osnov naukovykh doslidzhen u zakhysti roslyn. Kyiv, 156.
Haziev, F. H. (1991). Fermentativnaya aktivnost' pochv agrotsenozov i perspektivy ee izucheniya. Pochvovedenie, 8, 88–103.

👁 22
⬇ 17
Published
2021-05-31
How to Cite
Parfenuk, A., Havryliuk, L., Beznosko, I., PasichnіkL., Turovnik, Y., & Ternovyi, Y. (2021). Influence of Philazonit biopreparation on the mycobiome of soybean plants rhizosphere. EUREKA: Life Sciences, (3), 11-20. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2021.001874
Section
Agricultural and Biological Sciences