Improvement of the technological treatment scheme of iron-containing wastewater from etching operations

Keywords: combined schemes, technological schemes, wastewater, etching operations, iron - containing impurities, magnetic device, regeneration of etching solutions

Abstract

The aim of the research is to improve the technological scheme of treatment of iron-containing wastewater from etching operations by creating combined systems, including reagent wastewater treatment, their mutual neutralization, regeneration of etching solutions, deep post-treatment using a magnetic device. The main volume of wastewater is treated in centralized systems with partial return of water to the production process. Spent solutions from etching operations are subject to regeneration with return to the production process and partial dosing into the main wastewater stream from flushing operations. The consumption of commercial HCl is reduced by 50%. The use of hydrogen peroxide can increase the effect of extracting iron from etching solutions by 30% (total purification effect of 70%). Given that deep purification from iron-containing impurities is provided using a magnetic device, the possibilities of practical implementation of reverse osmosis to obtain "pure" water in centralized systems, which can be used for preparation of process solutions and in a mixture with technical water - for flushing operations, increase. In experimental and industrial conditions the expenses of reagents, their concentrations, dosing time are established

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mykola Yatskov, Rivne Technical Vocational College of the National University of Water and Environmental Engineering

PhD, Senior Researcher, Professor

Department of Chemistry and Physics

Natalia Korchyk, National University of Water and Environmental Engineering

PhD, Associate Professor

Department of Chemistry and Physics

Oksana Mysina, National University of Water and Environmental Engineering

Senior Lecturer

Department of Chemistry and Physics

Nadia Budenkova, National University of Water and Environmental Engineering

PhD, Associate Professor

Department of Chemistry and Physics

References

Korchyk, N. M., Bielikova, S. V. (2012). Ochistka i regeneratsiya stochnyh vod gal'vanicheskogo proizvodstva. Ekolohiya plius, 6 (33), 10–13.
Yatskov, M., Korchyk, N., Budenkova, N., Kyrylyuk, S., Prorok, O. (2017). Development of technology for recycling the liquid iron-containing wastes of steel surface etching. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (6 (86)), 70–77. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97256
Sandulyak, A. V., Yatskov, N. V., Shepel', N. I. (1985). Metodika kontrolya magnitnyh svoystv osadkov pri ochistke zhidkostey. Himiya i tekhnologiya vody, 7 (2), 61–63.
Sandulyak, A. V. (1988). Magnitno-fil'tratsionnaya ochistka zhidkostey i gazov. Moscow: Himiya, 136.
Korzhik, V. N., Garnyj, A. I., Shevchenko, V. E., Xaskin, V. Yu., Kostash, S. M. (2017). Application microarc processing in rotating magnetic fields to clean and polluted and waste water. Mezhdunarodniy Nauchniy Institut “Educatio”, I (26), 17–27. Available at: https://edu-science.ru/wp-content/uploads/2019/10/17-27-Korzhik-V.N.-Garnyj-A.I.-Shevchenko-V.E.-Xaskin-V.Yu_.-Kostash-S.M.-Primenenie-mikrodugovoj-obrabotki-vo-vrashhayushhixsya-magnitnyx-polyax-dlya-ochistki-zagryaznennyx-i-stochnyx-vod.pdf
Yatskov, M. V., Mysina, O. I. (1999). Pat. No. 36351 UA. Device for removal of magnetic and non-magnetic inclusions from liquid. No. 99126648; declareted: 07.12.1999; published: 16.04.2001, Bul. No. 3. Available at: https://uapatents.com/3-36351-pristrijj-dlya-ochishhennya-ridini-vid-magnitnikh-ta-nemagnitnikh-vklyuchen.html
Zubchenko, V. L. (Ed.) (1989). Gibkie avtomatizirovannye gal'vanicheskie linii. Moscow: Mashinostroeniya, 672.
Shluger, M. A. (Ed.) (1985). Gal'vanicheskie pokrytiya v mashinostroenii. Vol. 1. Moscow: Mashinostroenie, 240.
Korchyk, N. M., Yatskov, M. V., Bielikova, S. V. (2012). Pat. No. 76053 UA. Process for the purification of waste water of electroplating industry. No. u201206086; declareted: 21.05.2012; published: 25.12.2012, Bul. No. 24. Available at: https://uapatents.com/6-76053-sposib-ochishhennya-stichnikh-vod-galvanichnogo-virobnictva.html
Yatskov, M. V., Mysina, O. I. (2009). Tekhnolohiya mahnitno-elektrychnoho ochyshchennia vodnykh seredovyshch. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, 3 (47), 343–350.

👁 18
⬇ 19
Published
2021-05-31
How to Cite
Yatskov, M., Korchyk, N., Mysina, O., & Budenkova, N. (2021). Improvement of the technological treatment scheme of iron-containing wastewater from etching operations. EUREKA: Life Sciences, (3), 21-28. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2021.001883
Section
Ecology