Biological nitrogen in increasing the productivity of beans (grains)

Keywords: common beans (grain), variety, Rhizoactive, nodules, quantity, raw weight, yield

Abstract

The results of a field experiment to study the effect of seed treatment with the biological product Rhizoactive (сompany BioNorma, Ukraine) on the formation and functioning of the symbiotic apparatus of common bean (grain) plants are presented.

The experiment examined six varieties of common beans (grain), included in the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine: Bukovynka, Halaktyka, Slaviia, Ros, Otrada, Nata. The influence of bacterial fertilizer based on nodule bacteria " Rhizoactive " on the indicators of symbiotic and grain productivity of these varieties of common beans was studied.

It was found, that the maximum number and raw weight of active nodules in the studied varieties of common beans were formed in the flowering phase. A larger number of nodules, compared to the variety Bukovynka (control), was formed on the root system of bean varieties Ros, Otrada and Nata. The maximum raw weight of rhizobia in the plots without the use of Rhizoactive was formed by the common bean variety Otrada – 0.297 g/plant of active nodules. Inoculation of the seeds of the studied common bean varieties with Rhizoactive increased the raw weight of active nodules in the flowering phase by 0.016–0.042 g/plant. A larger mass of nodules, compared to the Bukovynka variety, was formed on the root system of Ros, Otrada and Nata beans. The maximum raw weight of rhizobia in areas without the use of Rhizoactive was formed by the variety of beans Otrada – 0.297 g/plant of active nodules. Inoculation of seeds of the studied varieties of beans with Rhizoactive increased the raw weight of active nodules in the flowering phase by 0.016–0.042 g/plant.

The highest increase in grain yield from seed inoculation was obtained in 2018, which was more favorable in terms of moisture. Thus, the largest increase in grain yield from the use of Rhizoactive was provided by the varieties Halaktyka (0.14 t/ha or 5.7 %), Ros (0.15 t/ha or 5.5 %) and Otrada (0.22 t/ha or 7.7 %). On average, in 2018–2020, inoculation of bean seeds with Rhizoactive, depending on the variety, provided an increase in grain yield from 2.4 to 6.7 %. And the highest level of bean grain yield on average in 2018–2020 was provided by the varieties Otrada (2.60 t/ha), Nata (2.50 t/ha) and Ros (2.40 t/ha) for inoculation of seeds with Rhizoactive

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oleksandr Chynchyk, State Agrarian and Engineering University in Podilia

Department of Horticulture and Viticulture, Agriculture and Soil Science

Svitlana Olifirovych, State Agrarian and Engineering University in Podilia

Department of Horticulture and Viticulture, Agriculture and Soil Science

Volodymyr Olifirovych, Bukovyna State Agricultural Experimental Station of Institute of Carpathion Region of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Department of Agriculture, Forage Production and Plant Breeding

Kateryna Nebaba, State Agrarian and Engineering University in Podilia

Department of Crop Production and Forage Production

References

Lebed', L. (2020). Prognoz: V tekuschem sezone ozhidaetsya rost eksporta fasoli. AgroPortal. Available at: http://agroportal.ua/news/ukraina/prognoz-v-tekushchem-sezone-ozhidaetsya-rost-eksporta-fasoli/

Potashova, L. M., Potashov, Yu. M. (2012). Rol inokuliatsiyi ta biostymuliatsiyi v pidvyshchenni produktyvnosti kvasoli. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchaieva. Seriya: Roslynnytstvo, selektsiya i nasinnytstvo, plodoovochivnytstvo, 2, 100–105.

Chynchyk, O. S. (2014). Ekolohichno bezpechni tekhnolohichni pryiomy vyroshchuvannia kvasoli zvychainoi v umovakh Lisostepu zakhidnoho. Visnyk Stepu: nauk. zb.: mater. X Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh i spetsialistiv «Ahropromyslove vyrobnytstvo Ukrainy – stan ta perspektyvy rozvytku». Kirovohrad, 11, 25–27.

Chynchyk, O (2014). Effect of Ecogran on symbiotic productivity performance in kidney bean. Naukovi pratsi instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv, 21, 108–112. Available at: http://bioenergy.gov.ua/sites/default/files/articles/108_21.pdf

Haidai, L. S. (2017). Vplyv peredposivnoi inokuliatsiyi nasinnia na biometrychni pokaznyky roslyn kvasoli zvychainoi. International research and practice conference "Modern methodologies, innovations, and operational experience in the field of biological sciences". Lublin: Medical University of Lublin, 130–133. Available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17370.pdf

Mazur, O. V., Palamarchuk, V. D., Mazur, O. V. (2017). Annotation comparative assessment of common bean verieties according to economically valuable features. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo, 1 (6), 116–124. Available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/18658.pdf

Olifirovych, V. O., Olifirovych, S. Y. Osadchuk, V. D. (2018). Promyslova kvasolia. The Ukrainian Farmer, 3, 132–135.

Mazur, O. (2018). Haricot bean common as a factor in environmentalizing agricultural production. Zbalansovane prirodokoristuvannya, 1, 169–172. Available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24305.pdf

Turuko, M., Mohammed, A. (2014). Effect of Different Phosphorus Fertilizer Rates on Growth, Dry Matter Yield and Yield Components of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.). World Journal of Agricultural Research, 2 (3), 88–92. doi: https://doi.org/10.12691/wjar-2-3-1

Shahid, М., Abbas, А., Rehman, М., Khan, М. (2015). Effect of Various Levels of Nitrogen, Phosphorus and Potash on the Yield of French Bean. Journal of Natural Sciences Research, 5 (11), 50–53. Available at: https://www.iiste.org/Journals/index.php/JNSR/article/view/23466/24106

Didur, I., Сhynchyk, O., Pantsyreva, H., Olifirovych, S., Olifirovych, V., Tkachuk, O. (2021). Effect of fertilizers for Phaseolus vulgaris L. productivity in Western Forest-Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (1), 419–424. Available at: https://www.ujecology.com/articles/effect-of-fertilizers-for-phaseolus-vulgaris-l-productivity-in-western-foreststeppe-of-ukraine.pdf

Gicharu, G. K., Gitonga, H. M., Boga, H. et al. (2013). Effect of inoculating selected climbing bean cultivars with different rhizobia strains on nitrogen fixation. Online International Journal of Microbiology research, 1 (2), 25–31.

Saiko, O. Yu., Nosenko, Yu. M. (2015). Efektyvnyi sposib vyroshchuvannia kvasoli zvychainoi. Ovochivnytstvo i bashtannytstvo, 61, 197–203.

Chynchyk, A., Olifirovich, S., Olifirovich, V., Kravchenko, V. (2019). Application of microbial preparations in the technology of growing cultures. Collected Works of Uman National University of Horticulture, 95 (1), 207–210. doi: https://doi.org/10.31395/2415-8240-2019-95-1-207-216

Haidai, L. S. (2019). Efektyvnist symbiotychnoi azotfiksatsiyi ahrotsenoziv kvasoli zvychainoi v zalezhnosti vid peredposivnoi obrobky nasinnia. Problemy ta perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky: XXVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsiyi. Vinnytsia, 9–11. Available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/20864.pdf

Chynchyk, О. S., Olifirovych, S. Y., Olifirovych, V. О., Humeniuk, І. І., Kravchenko, V. S. (2020). Influence of microbial preparations on the formation of plant structure indicators and grain yield of soybean and bean varieties. Collected Works of Uman National University of Horticulture, 1 (97), 268–278. doi: https://doi.org/10.31395/2415-8240-2020-97-1-268-278

Didovich, S. V., Tolkachov, M. Z., Butvina, O. Y. (2008). The efficiency of symbiotic nitrogen fixation in the agrocеnosis of Ukraine. Agriciltural microbiology, 8, 117–125. Available at: https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/355/440

Kots, S. Ya. (2011). Сurrent state of biological nitrogen fixation studies. Fiziologiya i biohimiya kul'turnyh rasteniy, 43 (3), 212–225. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/66368/02-Kots.pdf?sequence=1

Shkatula, Yu. M., Kraievska, L. S. (2014). Biolohichnyi azot v zemlerobstvi Vinnytskoi oblasti. Visnyk ZhNAEU, 3 (1 (41)), 303–307. Available at: http://repository.vsau.vin.ua/getfile.php/13326.PDF

Morgun, V. V., Kots, S. Y. (2018). The role of biological nitrogen in nitrogen nutrition of plants. Visnik Nacional’noi’ Academii’ Nauk Ukrai’ni, 01, 62–74. doi: https://doi.org/10.15407/visn2018.01.062

Patyka, V. P., Petrychenko, V. F. (2004). Mikrobna azotfiksatsiya v suchasnomu ormo vyrobnytstvo. Kormy i ormo vyrobnytstvo, 53, 3–10.

Doctor, N. (2018). Efficiency of symbiotic activity of common beans plants with introduction of mineral fertilizers and seed inoculation. Scientific Horizons, 7-8 (70), 59–63. Available at: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/9719/3/SH_2018_07-08_59-63.pdf

Doktor, N. M., Novytska, N. V. (2019). Influence of mineral fertilizers and inoculation of seeds on the efficiency of symbiotic activity of plants of orange beans. Tavriyskyi naukovyi visnyk, 105, 55–60. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/1697/12.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kraievska, L. S., Shkatula, Y. M. (2015). The performance of galaxy bean variety for depending on seeds inoculation. VIІI International Scientific Conference: Alternative & Renewable Energy Sources As Alternative Primary Energy Sources In The Region. Lviv, 243–247. Available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/17219.pdf

Shkatula, Yu., Kraievska, L. (2015). Efektyvnist symbiotychnoi azotfiksatsiyi v ahrotsenozakh kvasoli. Visnyk DDAEU, 4 (38), 73–76.

Shkatula, Y. N, Krayevska, L. S. (2016). Annotation the role of biological nitrogen in increasing of bean seeds productivity. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo, 4, 231–239.

Kraievska, L. S. (2016). Produktyvnist kvasoli sortu Slaviya zalezhno vid inokuliatsiyi. Vseukrainska nauk.-pr. konf. «Ekolohichni problemy silskoho vyrobnytstva». Vinnytsia, 18–19.

Ovcharuk, O. V. (2014). Osoblyvosti symbiotychnoi produktyvnosti sortiv kvasoli zalezhno vid sposobiv sivby v umovakh Lisostepu Zakhidnoho. Ahrobiolohiya, 1 (109), 89–92.

Krutylo, D. V., Nadkernychna, O. V., Ivaniuk, S. V., Kuts, O. V. (2016). Efektyvnist biopreparativ na osnovi novoho shtamu Rhizobium phaseoli fb1 za vyroshchuvannia kvasoli. Visnyk ahrarnoi nauky, 3, 58–62.

Posypanov, G. S. (1991). Metody izucheniya biologicheskoy fiksatsii azota vozduha. Moscow: Agropromizdat, 300.


👁 90
⬇ 107
Published
2021-09-30
How to Cite
Chynchyk, O., Olifirovych, S., Olifirovych, V., & Nebaba, K. (2021). Biological nitrogen in increasing the productivity of beans (grains). EUREKA: Life Sciences, (5), 12-17. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2021.002075
Section
Agricultural and Biological Sciences