INVESTIGATION OF THE WATER-RETAINING CAPACITY OF THE CARBOHYDRATE COMPLEX OF RYE-WHEAT DOUGH WITH ADDITION OF POLYFUNCTIONAL FOOD SUPPLEMENT “MAGNETOFООD”

  • Iryna Tsykhanovska Ukrainian Engineering-Pedagogics Academy
  • Victoria Evlash Kharkiv State University of Nutrition and Trade
  • Alexandr Alexandrov Ukrainian Engineering-Pedagogics Academy
  • Tetiana Lazareva Ukrainian Engineering-Pedagogics Academy
  • Tetiana Yevlash Kharkiv State University of Nutrition and Trade
Keywords: rye-wheat starch and flour, swelling capacity, water-retaining capacity, effective viscosity, “Magnetofood” food supplement

Abstract

Today in Ukraine the share of low-quality bakery products is near 20–25 %, because they often don’t correspond to quality standards and sanitary norms, because of being produced of flour with low bakery properties. That is why new raw material sources, functional ingredients and so on are searched for in bread technologies. For using new raw material and food supplement types, it is necessary to know their functional-technological properties (FTP) that allows to prognosticate the behavior of powder-like raw materials and food supplements in food masses at technological processing and storage of ready products.

The water-retaining capacity (WRC) is one of main functional-technological parameters of carbohydrate-containing raw materials, because it favors the outcome, structural-mechanical properties and quality characteristics of ready products.

The authors introduced “Magnetofood” polyfunctional food supplement for increasing WRC of rye-wheat dough. For grounding the mechanism of forming supramolecular groups in carbohydrate food systems: Magnetofood-polysacharide-water, there was studied the influence of “Magnetofood” food supplement on processes of hydration, swelling and water-retention by rye-wheat starch and rye-wheat flour.

It was established, that introduction of “Magnetofood” food supplement in rye-wheat starch and flour in amounts: 0,10; 0,15; 0,20 % to the mass of starch or flour increases swelling and water-retaining capacity (WRC) of starch and flour: swelling in 1,3–1,5 and 1,5–2,25 times, respectively; WRC in 1,10–1,15 and 1,1–1,3 times, respectively.

The rational dose of “Magnetofood” food supplement – 0,15 % to the mass of dry raw material was experimentally set.

 There was studied the influence of “Magnetofood” food supplement on rheological properties of water suspensions of rye-wheat starch and flour at different temperatures and different speeds of shift.

It was established, that adding “Magnetofood” in amount 0,15 % favors increasing the effective viscosity of suspensions of experimental samples of starch and flour at temperatures: (23±2) ºС and (40±2) ºС comparing with control samples in average by 29,0 % – for starch and by 22,0 % – for flour at 23 °С and by 16,0 % – for starch and by 10,0 % – for flour at 40 °С.

There was studied the dynamics of changing viscosity of colloid solutions of starch and flour, enriched with “Magnetofood” in amount 0,15 % to the mass of dry raw material in the keeping process at different temperatures and shift speed 9 s-1.

There was established the increase of viscosity of suspensions of rye-wheat starch and flour in the process of infusion (especially at adding “Magnetofood”) that is connected with continuing hydration and swelling process.

It was demonstrated, that the temperature increase of the colloid system from (23±20) ° С to (40±2) °С favors the increase of its viscosity – both at the initial moment and in infusion process during 30 min in average by 20,0–25,0 % at the expanse of the aforesaid processes. Moreover, adding “Magnetofood” accelerates and intensifies the processes of swelling and hydration of experimental samples of rye-wheat starch and flour comparing with control ones.

The received experimental data may be used at elaborating the technology of rye-wheat bread, enriched with “Magnetofood” food supplement; and also at elaborating innovative technologies of carbohydrate food systems.

The results of this study may be used at elaborating recipes and technologies of carbohydrate-containing food products for increasing their viscosity, water-retaining and stabilizing capacities.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Iryna Tsykhanovska, Ukrainian Engineering-Pedagogics Academy

Department of food and chemical technologies

Victoria Evlash, Kharkiv State University of Nutrition and Trade

Department of Chemistry, Microbiology and Food Hygiene

Alexandr Alexandrov, Ukrainian Engineering-Pedagogics Academy

Department of food and chemical technologies

Tetiana Lazareva, Ukrainian Engineering-Pedagogics Academy

Department of food and chemical technologies

Tetiana Yevlash, Kharkiv State University of Nutrition and Trade

Department of Accounting and Auditing

References

Obzor rynka hlebobulochnyh i konditerskih izdeliy Ukrainy (2012). Hlebopekarskoe i konditerskoe Delo, 3, 6.

Volkova, S. F., Zolotuhina, A. O. (2012). Sostoyanie i perspektivy razvitiya hlebopekarnoy promyshlennosti Ukrainy. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, 3 (15), 51–55.

Buldakov, A. (2008). Pishchevye dobavki. Moscow: SPb, 280.

Matveeva, I. V., Velickaya, I. G. (1998). Pishchevye dobavki i hlebopekarnye uluchshiteli v proizvodstve hleba. Novosebirsk: Sib. univ. izd-vo, 328.

Chugunova, O. V., Pastushkova, E. V. (2015). Modelirovanie organolepticheskih pokazateley hleba s rastitel'nymi dobavkami. Vestnik YuUrGU. Seriya «Pishchevye i biotekhnologii», 3 (4), 80–87.

Tamazova, S. YU., Lisovoy, V. V., Pershakova, T. V., Kazimirova, M. A. (2016). Pishchevye dobavki na osnove rastitel'nogo syr'ya, primenyaemye v proizvodstve hlebobulochnyh i muchnih konditers'kih izdeliy. Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal KubGAU, 122 (08), 1–8.

Citrusovye volokna Herbacel AQ Plus – tip N. Specifikacii dlya pishchevyh dobavok i receptury. Available at: http://specin.ru/kletchatka/109.htm

Ngemakwe, P. N., Le Roes-Hill, M., Jideani, V. (2014). Advances in gluten-free bread technology. Food Science and Technology International, 21 (4), 256–276. doi: 10.1177/1082013214531425

Bird, L. G., Pilkington, C. L., Saputra, A., Serventi, L. (2017). Products of chickpea processing as texture improvers in gluten-free bread. Food Science and Technology International, 23 (8), 690–698. doi: 10.1177/1082013217717802

García-Segovia, P., Pagán-Moreno, M. J., Lara, I. F., Martínez-Monzó, J. (2017). Effect of microalgae incorporation on physicochemical and textural properties in wheat bread formulation. Food Science and Technology International, 23 (5), 437–447. doi: 10.1177/1082013217700259

Boubaker, M., Omri, A. E., Blecker, C., Bouzouita, N. (2016). Fibre concentrate from artichoke (Cynara scolymus L.) stem by-products: Characterization and application as a bakery product ingredient. Food Science and Technology International, 22 (8), 759–768. doi:10.1177/1082013216654598

Tsykhanovska, I., Evlash, V., Alexandrov, A., Svidlo, K., Gontar, T. (2017). Influence of the polyfunctional food supplement “Magnetofооd” on the quality of the wheat-rye bread “Kharkiv Rodnichok” in the storage process. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (11 (89)), 61–70. doi: 10.15587/1729-4061.2017.111522

Tsykhanovska, I., Evlash, V., Alexandrov, A., Svidlo, K., Gontar, T. (2017). Research quality of the wheat–rye bread with addition of the polyfunctional food supplement «Magnetofood». EUREKA: Life Sciences, 5, 45–52. doi: 10.21303/2504-5695.2017.00431

Tsykhanovska, I., Evlash, V., Alexandrov, A., Lazarieva, T., Svidlo, K., Gontar, T. (2017). Design of technology for the rye-wheat bread “Kharkivski rodnichok” with the addition of polyfunctional food additive “Magnetofооd.” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (11 (90)), 48–58. doi: 10.15587/1729-4061.2017.117279

Tsykhanovska, I., Evlash, V., Alexandrov, A., Lazareva, T., Svidlo, K., Gontar, T. (2017). Research into technological indicators of a rye-wheat dough semi-finished product with the addition of the polyfunctional food supplement “Magnetofооd.” EUREKA: Life Sciences, 6, 43–50. doi: 10.21303/2504-5695.2017.00511

Tsykhanovska, I., Evlash, V., Alexandrov, A., Lazarieva, T., Svidlo, K., Gontar, T. et. al. (2018). Substantiation of the mechanism of interaction between biopolymers of rye¬and¬wheat flour and the nanoparticles of the magnetofооd food additive in order to improve moisture¬retaining capacity of dough. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (11 (92)), 70–80. doi: 10.15587/1729-4061.2018.126358

Tsykhanovska, I., Evlash, V., Alexandrov, A., Lazareva, T., Svidlo, K., Gontar, T. et. al. (2018). Investigation of the moisture-retaining power of rye-wheat gluten and flour with polyfunctional food supplement “Magnetofооd.” EUREKA: Life Sciences, 2, 67–76. doi: 10.21303/2504-5695.2018.00611

Ershov, P. S. (2004). Sbornik receptur na hleb i hlebobulochnye izdeliya. Sankt-Peterburg: Profi-inform, 190.

Koryachkina, S. Ya., Berezina, N. A., Hmeleva, E. V. (2011). Metody issledovaniya svoystv syr'ya, polufabrikatov i gotovoy produkcii. Metody issledovaniya svoystv rastitel'nogo syr'ya. FGOU VPO «Gosuniversitet-UNPK», 297.

Kabachnyi, V. I., Hrytsan, L. D., Tomarovska, T. O. et. al.; Kabachnyi, V. I. (Ed.) (2015). Fizychna ta koloidna khimiya: bazovyi pidruch. dlia stud. vyshch. farmats. navch. zakl. (farmats. f-tiv) IV rivnia akredytatsiyi. Kharkiv: NFaU: Zoloti storinky, 432.

Rihter, M., Augustat, Z., SHirbaum, F. (1975). Izbrannye metody issledovaniya krahmala. Moscow: Pishchevaya promyshlennost', 183.

Renzyaeva, T. V., Poznyakovskiy, V. M. (2009). Vodouderzhivayushchaya sposobnost' syr'ya i pishchevyh dobavok v proizvodstve muchnyh konditerskih izdeliy. Hranenie i pererabotka sel'hozsyr'ya, 8, 35–38.


👁 319
⬇ 209
Published
2018-06-02
How to Cite
Tsykhanovska, I., Evlash, V., Alexandrov, A., Lazareva, T., & Yevlash, T. (2018). INVESTIGATION OF THE WATER-RETAINING CAPACITY OF THE CARBOHYDRATE COMPLEX OF RYE-WHEAT DOUGH WITH ADDITION OF POLYFUNCTIONAL FOOD SUPPLEMENT “MAGNETOFООD”. EUREKA: Life Sciences, (3), 56-64. https://doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00662
Section
Food Science and Technology