Sierova, I., Zhelezniakova, E., Silichova, T., & Kunicheva , T. (2021). Information technologies in education: formation of a content component. ScienceRise, (2), 72-78. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.001795