[1]
I. Nezbrytska, S. Shamanskyi, S. Boichenko, G. Kharchenko, and L. Pavliukh, “ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF WASTEWATER REMEDIATION TECHNOLOGIES USING MICROALGAE”, SR, no. 5, pp. 13-18, Oct. 2020.