HISTORICAL AND CULTURAL APPROACH TO THE PROCESS OF STUDYING OF GENERAL PEDAGOGICAL DISCIPLINES

  • Eugene Prokofiev National University of Physical Education and Sports of Ukraine
Keywords: methodological culture, pedagogy science development, historical analysis, linkage of periods, methodology, stages, progress

Abstract

The article analyzes the historical and cultural approach to the implementation of the principle of historicism to resolve the educational and breeding problems. It defined the components, which forms the methodological culture taking into account the innovative ideas and values from the past periods of educational thought development in Ukraine. It proved the necessity of connection between the history of pedagogical science and the real problems of theory and practice of pedagogy nowadays.
Modern pedagogical university should propose a scheme for not only the assimilation and use of knowledge already in the process of learning and teaching practices, their understanding of the unity of disciplines. The need for integrating forms of knowledge, its use and problem are caused by the restructuring of higher education. The idea of dismantling the higher education standards in the global market for the college can be realized through the idea of pedagogical universities. This idea foresaw the changes to increase the array of general knowledge along with professional. Integrating knowledge will facilitate distribution of creative material for individual schemes modeled not for his/her learning, but in order to the use of variant.
A current teacher has a high level of not only professional, but also general training. General education does not mean "omniscience", and the whole thinking capability that covers the relationship of individual branches of knowledge. A teacher in the process of integrating practical actions in their various fields of scientific knowledge works to understand himself and to teach students to solve economic and social problems.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Eugene Prokofiev, National University of Physical Education and Sports of Ukraine
Department of Psychology and Pedagogy

References

Vovk, L. P. (2012). Istoriya osvity i pedagogiky v zagalniy, metodologichniy i profesiinii kulturi vchitelya: posibnyk – komentar is propedevtyky vyvchennya istorii pedagogiky. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Dragomanova, 332.

Korostovtseva, M. A.; Korostovtsev, M. A., Katsnelsona, I. S., Kuzischina, V. I. (Eds.) (1980). Hrestomatiya po istorii Drevnego vostoka: Uchebnoe posobie: V 2 ch. Ch. 1. Moscow: Vyschaya shkola, 31–36.

Oksa, M. M. (2007). Stratehichnyi menedzhment v osviti. Melitopol: MDPU, 178.

Oksa, M. M. (1997). Vivchennya distsiplin zagalno pedagogichnoyi pidgotovky vchytelya u pedagogichnyh vuzah Ukrayiny (1917–1991 rr.). Kyiv: TOV «Mizhnarodna finansova agentsiya». Bibliograf, 315.

Vovk, L. P. (2016). Akmeolohichnyi pidkhid do vyvchennia problemy profesiinoho samorozvytku maibutnoho vchytelia. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 47, 68–72.

Trotsko, G. V. (Ed.) (2008). Istoriya pedagogiky. Kharkiv, 545.

Prokof’ev, E. G. (2016). Pryncypy metodologіchnogo proektuvannya v suchasnіj pedagogіchnіj osvіtі. Zbіrnyk naukovyh prac. Serіya: Pedagogіchnі nauky. Vipusk LXIX T. 1. Khersonskii derzhavnyi unіversitet, 52–56.

Prokof’ev, E. G. (2017). International scientific and practical conference “Innovations and modern technology in the education system: contribution of Poland and Ukraine”: Conference Proceedings, 21–25.

Prokof’ev, E. G. (2014). Model zahalno pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv v umovakh dystantsiinoho navchannia. Mizhnarodnii naukovyi visnyk zbirnyk naukovykh statei za materialamy XXVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Uzhhorod – Budapesht, 26-29 lystopada 2013 roku. Uzhhorod: DVNZ «UzhNU», 8 (27), 183–195.

Palosh, R. (2012). Teorii obucheniya i obrazovatel'nyye posledstviya, vtoroye izdaniye, peresmotrennoye i dobavlennoye izdatel'stvo West University, Timishoara.


👁 363
⬇ 286
Published
2018-06-03
How to Cite
Prokofiev, E. (2018). HISTORICAL AND CULTURAL APPROACH TO THE PROCESS OF STUDYING OF GENERAL PEDAGOGICAL DISCIPLINES. EUREKA: Social and Humanities, (3), 55-62. https://doi.org/10.21303/2504-5571.2018.00663
Section
Social Sciences