NONLINEAR METHODS OF CALCULATION OF STRUCTURES UNDER THEIR COMPLEX LOADING

  • Nadiia Yaremenko Odessa National Maritime University
  • Olena Yaremenko Odessa State Academy of construction and architecture
Keywords: soil medium, tensor, basic invariants, tunnel, software package, stresses, strains, bending moments

Abstract

Calculations of building structures, the development and improvement of calculation methods, the use of numerical methods in solving these problems are one of the promising areas.

The paper presents on the basis of the theory of plastic flow with hardening the equations of state in increments, the equations of virtual work, the geometric equations in increments for small elongations, shifts, and rotation angles.

The calculations take into account, depending on the intensity of the current load, the elastoplastic properties of the material, both the structure and the soil environment interacting with it, with a complex process of loading [1-3].

For numerical implementation, the equations arising from the conditions of Genius โ€“ applicable to concrete, Coulomb - Mohr โ€“ applicable to soil environments are applicable.

The information presented is implemented in the form of software systems that make it possible to obtain numerical results of solutions to problems in the calculation of underground structures.

An example of calculating a structure based on these methods using a software package is also given. The elastoplastic properties of the material, both the structure and the soil medium interacting with it, are taken into account during the complex process of their loading.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Nadiia Yaremenko, Odessa National Maritime University

PhD

Department of theoretical and applied mechanics

Olena Yaremenko, Odessa State Academy of construction and architecture

PhD, Associate Professor

Department of structural mechanics

References

Bilchenko, A. V. (2008). Transportni tuneli. Kharkiv: KhNADU, 264.

Bulychev, N. S. (1989). Mehanika podzemnyh sooruzheniy v primerah i zadachah. Moscow: Nedra, 270.

Volkov, V. P. (1970). Tonneli. Moscow: Transport, 408.

Geniev, G. A., Kissyuk, V. N., Tyupin, G. A. (1974). Teoriya plastichnosti betona i zhelezobetona. Moscow: Stroyizdat, 316.

Gibshman, E. E. (1950). Iskustvennye sooruzheniya na gorodskih putyah soobshcheniya. Moscow: Kommunhozizdat, 427.

Gorbunov-Posadov, M. I., Malikova, T. A., Solomin, V. I. (1984). Raschet konstruktsiy na uprugom osnovanii. Moscow: Stroyizdat, 679.

Grishin, V. A., Dorofeev, V. S. (2006). Nelineynye modeli konstruktsiy, vzaimodeystvuyushchih s gruntovoy sredoy. Odessa, 242.

Grishin, A. V., Dorofeev, V. S. (2001). Nelineynaya dinamika konstruktsiy, vzaimodeystvuyushchih s deformiruemoy sredoy. Odessa: Astroprint, 136.

Grishin, V. A., Dorofeev, V. S. (2007). Nekotorye nelineynye modeli gruntovoy sredy. Odessa: Vneshreklamservis, 310.

Yaremenko, A. F., Balduk, P. G. (2001). Mehanika materialov i konstruktsiy. Odessa: Vneshreklamservis, 251.

Yaremenko, O. F., Yaremenko, N. O., Budzul, A. Ya. (2008). Vstup do metodu hranychnykh elementiv. Odessa: ODABA, 38.


๐Ÿ‘ 241
โฌ‡ 197
Published
2019-11-26
How to Cite
Yaremenko, N., & Yaremenko, O. (2019). NONLINEAR METHODS OF CALCULATION OF STRUCTURES UNDER THEIR COMPLEX LOADING. Technology Transfer: Fundamental Principles and Innovative Technical Solutions, 48-51. https://doi.org/10.21303/2585-6847.2019.001044