Assessment of the radiation safety of the rural population of the Central Forest-Steppe of Ukraine in the remote period after the Chernobyl catastrophe

  • Viktor Herasymenko Bila Tserkva National Agrarian University Soborna sq., 8/1, Bila Tserkva, Ukraine, 09117
  • Ivan Pertsovyi Bila Tserkva National Agrarian University Soborna sq., 8/1, Bila Tserkva, Ukraine, 09117
  • Oleksandr Rozputnyi Bila Tserkva National Agrarian University Soborna sq., 8/1, Bila Tserkva, Ukraine, 09117
Keywords: Chernobyl disaster, Central Forest-Steppe of Ukraine, rural population, food products, cesium-137, strontium-90, radiation dose

Abstract

In Ukraine, as a result of the Chernobyl disaster, 2,218 villages and cities with a population of about 2.4 million residents were in the zone of radioactive contamination. Pollution has undergone almost the entire territory of Polesia and a significant part of the Forest-Steppe. The population living in radioactively contaminated areas receives an additional more natural dose level of external and internal exposure. External irradiation is due to the high content of 137Cs in soils, with the decay of which increases the power of gamma radiation on the ground. Internal exposure is caused by the ingestion of 137Cs and 90Sr during the consumption of food products. The rural population with the consumption of products grown in household plots, receives significantly higher doses of radiation than the city.

The activity of 137Cs and 90Sr in milk, meat, potatoes and other vegetable products is grown on the backyards of residents of the villages Osypivka and Tarasivka of the Bila Tserkva district of the Kyiv region, who have been subjected to radioactive contamination due to the Chernobyl disaster. The research results show that milk, meat and vegetable products grown in radioactively contaminated areas of the forest-steppe zone meet the radiation safety criteria for 137Cs and 90Sr. The internal exposure dose of the residents of the Osypivka village with the consumption of food products is 0.065 mSv/year, and that of the Tarasivka village - 0.028 mSv/year. Consumption of milk and potatoes makes the greatest contribution to the dose of internal exposure. The external radiation dose due to pollution of the territory of the settlement of 137Cs residents of the Osypivka village is 0.72 mSv/year, and that of the Tarasivka village – 0.27 mSv/year. The annual effective dose to residents of the Osypivka village – 0.78 mSv/year, and the residents of the Tarasivka village - 0.30 mSv/year, which does not exceed the dose of radiation established by current legislation at 1 mSv/year

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Viktor Herasymenko, Bila Tserkva National Agrarian University Soborna sq., 8/1, Bila Tserkva, Ukraine, 09117

PhD

PhD Department of Safety Life's activity

Ivan Pertsovyi, Bila Tserkva National Agrarian University Soborna sq., 8/1, Bila Tserkva, Ukraine, 09117

PhD, Associate Professor

PhD Department of Safety Life's activity

Oleksandr Rozputnyi, Bila Tserkva National Agrarian University Soborna sq., 8/1, Bila Tserkva, Ukraine, 09117

Doctor of Agricultural Sciences, Professor

Department of Safety Life's activity

References

Atlas of Cesium deposition on Europe after the Chernobyl accident (1998). Luxembourg, European Commission, 63.

Kashparov, V. (2016). Report Chernobyl: 30 Years of Radioactive Contamination Legacy. Kyiv, 60. doi: http://doi.org/10.13140/RG.2.1.3810.9682

Beresford, N. A., Fesenko, S., Konoplev, A., Skuterud, L., Smith, J. T., Voigt, G. (2016). Thirty years after the Chernobyl accident: What lessons have we learnt? Journal of Environmental Radioactivity, 157, 77–89. doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.02.003

Hudkov, I. M., Kashparov, V. O. (2012). Aktualni zavdannia i problemy silskohospodarskoi radioekolohii cherez chvert stolittia pislia avariyi na Chornobylskiyi AES. Visnyk ZhNAEU, 1 (1), 27–36.

Zubets, M. V., Prister, B. S., Aleksakhin, R. M., Bohdevich, I. M., Kashparov, V. A. (2011). Aktualni problemy i zavdannia naukovoho suprovodu vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsiyi v zoni radioaktyvnoho zabrudnennia Chornobylskoi AES. Ahroekolohichnyi zhurnal, 1, 3–20.

Kashparov, V. A., Polishchuk, S. V., Otreshko, L. M. (2011). Radiolohichni problemy vedennia silskohospodarskoho vyrobnytstva na zabrudneniy v rezultati Chornobylskoi katastrofy terytoriyi Ukrainy. Chornobylskyi naukovyi visnyk. Biuleten ekolohichnoho stanu zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia, 2 (38), 13–30.

Prister, B. S. (2011). Problemy radiatsiynoho zakhystu naselennia na terytoriyakh, zabrudnenykh u naslidok avariyi na Chornobylskiyi AES. Visnyk NAN Ukrainy, 4, 3–11.

Romanchuk, L. D. (2015). Radioekolohichna otsinka formuvannia dozovoho navantazhennia u meshkantsiv silskykh terytoriy Polissia Ukrainy. Zhytomyr: Polissia, 300.

Feshchenko, V. P., Hurelia, V. V. (2016). Prohnostychnyi analiz ekolohichnoi bezpeky silskohospodarskoho vyrobnytstva na radioaktyvno zabrudnenykh ahrolandshaftakh Polissia. Zbalansovane pryrodokorystuvannia, 3, 25–30.

Yakymenko, H. M., Shvydenko, I. K., Raichuk, L. A., Pankovska, H. P. (2013). Vyznachennia rivnia radiatsiinoho zabrudnennia bulb kartopli, vyroshchenoi v umovakh Ukrainskoho Polissia. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 23.4, 105–110.

Metodika izmereniya aktivnosti beta-izluchayushchih radionuklidov v schetnyh obrazcah s ispol'zovaniem programmnogo obespecheniya «Progress» (1996). Moscow, 27.

Metodika izmereniya aktivnosti radionuklidov v schetnyh obrazcah na scintillyacionnom gamma-spektrometre s ispol'zovaniem programmnogo obespecheniya «Progress» (1996). Moscow, 38.

Instruktivno-metodicheskie ukazaniya: Rekonstrukciya i prognoz doz oblucheniya naseleniya, prozhivayushchego na territoriyah Ukrainy, podvergshihsya radioaktivnomu zagryazneniyu v rezul'tate avarii ChAES: Metodika-97/ MZ Ukrainy, AMN Ukrainy, MNS Ukrainy, NCRM AMN Ukrainy, NII RZ ATN Ukrainy (1998). Kyiv, 76.

Pro zatverdzhennia Derzhavnykh hihienichnykh normatyviv "Dopustymi rivni vmistu radionuklidiv 137Cs ta 90Sr u produktakh kharchuvannia ta pytniy vodi". Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0845-06

Gerasimenko, V., Rozputny, O., Pertsovyi, I., Skyba, V., Saveko, M. (2017). Radioekolohichna otsinka ta prohnozuvannia zabrudnennia ovochevoi produktsiyi, otrymanoi u selakh tsentralnoho lisostepu Ukrainy radionuklidamy 137Cs i 90Sr: viddalenyi period pislia avariyi na Chornobylskiy AES. Ukrainian Journal of Ecology, 7 (3), 246–250. doi: https://doi.org/10.15421/2017_75

Pro vvedennia v diu Derzhavnykh hihienichnykh normatyviv "Normy radiatsiynoi bezpeky Ukrainy (NRBU-97). Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97


👁 397
⬇ 263
Published
2018-11-28
How to Cite
Herasymenko, V., Pertsovyi, I., & Rozputnyi, O. (2018). Assessment of the radiation safety of the rural population of the Central Forest-Steppe of Ukraine in the remote period after the Chernobyl catastrophe. Technology Transfer: Fundamental Principles and Innovative Technical Solutions, 30-33. https://doi.org/10.21303/2585-6847.2018.00768